LV RU EN
 
Kontakti

Republikas laukums 2 - 508

Rīga, LV - 1981
Tel.: +371 67027079
Fax.: +371 67027079

Seko mums arī sociālajos tīklos:

pp pp

 

 Veicināt ilgtspējīgas un ekonomiski efektīvas mežsaimniecības attīstību Latvijā;

Rosināt pārskatīt un uzlabot tos normatīvos aktus, kuri traucē meža īpašniekam pieņemt ekonomiski pamatotus mežsaimnieciskos lēmumus;

Rosināt valsts iestādes vienkāršot dažādu atļauju izsniegšanas procedūras mežsaimniecībā, tai skaitā meža ieaudzēšanā;


Grafiks

 

Vairāk par biedrību

Vai zināji ka?
Vairāk kā puse no Latvijas teritorijas ir mežs... Vidēji pasaulē mežs aizņem 13% no teritorijas...

Lasīt vairāk
Jaunumi
27.06.2017
Zviedrijā notika Eiropas Meža īpašnieku konfederācijas ģenerālā asambleja

Pagājušajā nedēļā Zviedrijā notika Eiropas Privāto meža īpašnieku konfederācijas (CEPF) Ģenerālā asambleja. Pasākums pulcēja visu Eiropas valstu meža īpašnieku organizāciju vadītājus, kā arī CEPF Padomi un sekretariātu.  Pasākumu Zviedrijā organizēja CEPF dalīborganizācija Nacionālā meža īpašnieku federācija Zviedrijā (LRF Skogsägarna)....

20.06.2017
Precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi ieguldījumiem meža platības paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā

Valdība otrdien, 20.jūnijā, akceptēja grozījumus noteikumos par ieguldījumiem meža platības paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā. Grozījumi precizē kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumiem „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" apakšpasākumiem: „Meža ieaudzēšana", „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana" un „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai"....

20.06.2017
Nosaka īpaši aizsargājamo biotopu noteikšanas kritērijus

Otrdien, 20. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Sugu un biotopu aizsardzības likumā, kā arī izmaiņas noteikumos par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu. Grozījumi sagatavoti, lai īpaši aizsargājamo meža, krūmāju un purvu biotopu veidus varētu identificēt dabā un reģistrēt dabas datu pārvaldības sistēmā "OZOLS"....

19.06.2017
Meža īpašnieki aicināti pieteikties konkursam „Sakoptākais mežs”

Lai veicinātu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un apzinātu labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, meža īpašnieki tiek aicināti pieteikt dalību konkursā „Sakoptākais mežs". Konkurss šogad organizēts pirmo reizi un ir vērsts uz to, lai informētu sabiedrību par pozitīviem piemēriem privāto mežu apsaimniekošanā, veicinot sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu....

16.06.2017
Notiks seminārs "Meža zinātniskā monitoringa aktualitātes Latvijā"

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" organizē semināru – Latvijas meža zināšanu dienu "Meža zinātniskā monitoringa aktualitātes Latvijā", kas notiks 2017. gada 21. jūnijā no plkst. 10:00–14:00....

Visi jaunumi