Nozare

Nozare

Attēls
ic

Mežs ir galvenais dabas resurss

Mežs klāj pusi no Latvijas teritorijas - apmēram puse no tiem pieder privāto meža īpašniekiem, otra puse valstij un nedaudz pašvaldībām. 

Attēls
test4

Nodrošina ekonomisko stabilitāti

Mežsaimniecības ekonomiskais pamatojums kā zemes izmantošanas veidam Latvijā ir koksnes ieguve, kas nodrošina mūsu sabiedrības ekonomisko stabilitāti caur darba vietām, nodokļu iemaksām valsts budžetā, IKP devumu, eksporta bilanci un atjaunojama resursa ieguvi. 

Attēls
test6

Mazina klimata pārmaiņu riskus

Vienlaikus mežs nodrošina daudzas citas būtiskas funkcijas - balansē ūdens apriti un novērš erozijas riskus augsnē, nodrošina bioloģisko daudzveidību, ražo O2 un piesaista CO2 tādējādi mazinot klimata izmaiņu riskus, kā arī meža platības pārsvarā ir pieejamas sabiedrības rekreācijas vajadzībām, ieskaitot meža nekoksnes vērtību iegūšanu. 

53%

Latvijas mežu teritorija

~ 40 tūkst.

Nozarē strādājošie

2,6 mljrd. EUR

Nozares eksports

Misija

Meža nozares misija ir veidot sakoptu, neatkarīgu un pārtikušu Latviju.

Meža nozares stratēģiskie mērķi

  • Līdz 2030. gadam Latvijas meža nozarē pievienotā vērtība uz darba vietu tiek dubultota. Mūsu izaicinājums - kā lietderīgāk izmantot cilvēka laiku?
  • Līdz 2030. gadam Latvijas meža nozares koksnes produkts nonākot pie ārpus nozares pircēja, ir pieaudzis vērtībā vismaz 12 reizes. Mūsu izaicinājums - ko jēgpilni no koka ražot vairāk nekā līdz šim?
  • Līdz 2050. gadam nākotnes mežaudžu ražība ir palielināta par 25%. 

Fakti un skaitļi

Latvijā meži aizņem 3,4 miljonus hektāru un klāj 53% no valsts teritorijas. Šobrīd 28% no kopējās mežu platības ir noteikti dažādi saimnieciskās darbības ierobežojumi – no pilnīga saimnieciskās darbības aizlieguma līdz nelieliem ierobežojumiem, piemēram sezonāliem vai caurmēra cirtes aizlieguma. 

Meža nozarei viennozīmīgi ir viena no galvenajām lomām Eiropas kopīgo klimata mērķu sasniegšanā. Koki fotosintēzes procesā uzņem no atmosfēras CO2 un saglabā sevī iekonservētu oglekli. Turklāt ne tikai augšanas laikā – oglekļa krātuves ir arī no koksnes izgatavotie produkti. 

Kopējā mežā uzkrātā krāja ir 682 milj. m3. Ikgadējais koksnes pieaugums mežos ir ap 25 milj. m3, ieskaitot mizu un galotnes. Ik gadus Latvijas mežos tiek iegūti ap 12 milj. m3 koksnes.  

Bioloģiskās daudzveidības ziņā mēs Latvijā esam ļoti bagāti. Valstī kopā reģistrētas ap 27,7 tūkstošiem augu, dzīvnieku un kukaiņu sugu. Vairākām Eiropā vai pat visā pasaulē apdraudētām putnu un zīdītāju sugām Latvijas populācijas veido ievērojamu daļu no sugas kopējā indivīdu skaita. Tādas ir, piemēram, mazie ērgļi, baltmuguras dzeņi, griezes, dzērves, bebri un ūdri. Savukārt nepārtraukti veiktais lielo plēsēju monitorings liecina, ka daudzviet Eiropā gandrīz pilnībā izzudušie vilki un lūši pie mums sastopami tik lielā skaitā, ka to populāciju nepieciešams ierobežot ar medībām.

Meža nozare ir svarīga Latvijas tautsaimniecības nozare, kas veido 5,1% no iekšzemes kopprodukta (1,3 miljardi EUR). Valsts budžetā un algās katru gadu tiek samaksāti 645 milj Eur, kā arī cilvēki gūst nekoksnes vērtības (ogas, sēnes, medības u.t.t.) ~ 90 milj. Eur vērtībā.

Latvijā ir ap 135 tūkstoši privātie meža īpašnieki – fiziskas personas, kuru īpašumā lielākoties ( ~ 80 % no kopējā īpašumu skaita) ir mazi meža īpašumi (< 5 līdz 10 ha).

Meža nozare nodarbina ap 40 tūkstošiem cilvēku, bet netieši vēl ~ 30 tūkstošus darbinieku saistītajās nozarē – transports, izglītība, zinātne, būvniecība, enerģētika.

Detalizēta nozares informācija katru gadu apkopota biedrības “Zaļās mājas” veidotajā  bukletā "Meža nozare skaitļos un faktos".  Saite uz bukletu.

Mīti par meža nozari

1 Drīz Latvijā visi meži būs izcirsti un vairs nebūs cilvēkiem ko elpot
2 Pēc nociršanas meža vietā veidojas tuksnesis
3 Nocērtot mežu pazūd ogu un sēņu vietas
4 Apsaimniekojot mežu, meža īpašnieki gūst labumu tikai sev
5 Mums vajag tikai cilvēku neskartus mežus un cilvēks tajos ir lieks
6 Visu ko izcērt izved no Latvijas neapstrādātā (zāģbaļķu) veidā

Tuvākie meža nozares partneri LMIB

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Vadošais mežzinātnes ideju, pētījumu un lietišķo izstrādņu centrs Latvijā, kas ar zinātniskām metodēm iegūst jaunas zināšanas un izstrādā inovatīvas tehnoloģijas, lai sekmētu meža nozares ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte

Vienīgā fakultāte, kas piedāvā augstāko izglītību meža nozarē trīs studiju programmās - mežzinātne, kokapstrāde un mežinženieri.

Attēls
ot

Ogres tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs, kur ir iespēja apgūt plašu spektru ar mežsaimniecību saistītu profesiju.

Latvijas Kokrūpniecības federācija

Pārstāv mežsaimniecisko darbu un koksnes produktu ražošanas nozari, lai veicinātu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi.

Zaļās mājas

Organizācija, kuras mērķis ir veicināt izpratni par meža nozari un attīstīt Latvijā ilgtspējīgu būvniecību, kas respektē ekoloģiskos ierobežojumus un ir sociāli un finansiāli izdevīga.

Attēls
mam

mammadaba

A/S "Latvijas valsts meži" iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības vides izziņu un vides izglītību, iepazīstinot ar dabas bagātībām, ilgtspējīgu un atbildīgu meža apsaimniekošanu, kā arī piedāvā atpūtas objektus valsts mežos.

ants3 ants4