Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Agromežsaimniecības izaugsme ar digitālajiem rīkiem

Agromežsaimniecības izaugsme ar digitālajiem rīkiem

Koku, lauksaimniecības kultūru vai lopkopības apvienošana uz vienas zemes platības ir potenciāls veids, kā mazināt klimata pārmaiņas. Kā noturīga lauksaimniecības prakse, agromežsaimniecība var uzkrāt oglekli, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt pārtikas drošību, diversificējot lauksaimniecības ražošanu. ES finansētais DIGITAF projekts veicinās agromežsaimniecības sistēmas. Konkrēti, tas kopā ar interešu grupām, tostarp politikas veidotājiem, praktiķiem un citām ieinteresētām pusēm, kas iesaistīti agromežsaimniecības vērtību ķēdē. Kopīgi izstrādās digitālos rīkus, kas pielāgoti agromežsaimniecības mērķa grupu vajadzībām un riskiem. Projekts ieviesīs sešus "Living Labs" ("Dzīvās laboratorijas") dažādās valstīs, lai nodrošinātu pieeju lietotājam orientētai, daudzu dalībnieku pieejai. Projekts apvienojo 25 partnerus no 20 valstīm, DIGITAF aptvers visu agromežsaimniecības vērtību ķēdi.Tas veicinās saimniecību ilgtspējību, klimata pārmaiņu mazināšanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un augsnes saglabāšanu.

Projekta mērķis

Agromežsaimniecība jau ir pierādījusi savu potenciālu lauku saimniecību ilgtspējības, klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un augsnes saglabāšanas jomā. Tomēr to veiktspēja ir atkarīga no konteksta, un tās pieņemšanu kavē daudzi šķēršļi, piemēram, instrumentu trūkums lēmumu pieņemšanai, ekonomisko, vides, sociālo ieguvumu novērtēšanai un politikas un to ietekmes uz agromežsaimniecības pārraudzībai. DigitAF veicinās agromežsaimniecības ieviešanu ES un ārpus tās, pateicoties digitālo rīku kopīgai izstrādei, kas pielāgoti DigitAF mērķa grupu vajadzībām un interesēm. Lai iesaistītu dalībniekus, kuru lēmumi ietekmē agromežsaimniecības ieviešanu, DigitalAF:

  1. Atbalstīt dažādu līmeņu politikas dalībniekus, lai izstrādātu efektīvākas politikas, kas atbalsta agromežsaimniecības pārņemšanu un oglekļa lauksaimniecību;

  2. Nodrošiniet rīkus, kas palīdz praktiķiem (lauksaimniekiem…) tikt galā ar agromežsaimniecības sistēmu sarežģītību. DigitAF ļaus optimizēt agromežsaimniecības sistēmu projektēšanu un pārvaldību lauka un saimniecības mērogā;

  3. Uzlabot dalībnieku spējas novērtēt, kvantitatīvi noteikt un pārdot agromežsaimniecības ekonomiskos, vides un sociālos rezultātus un ieguvumus.

DigitAF uz galalietotāju vērsta daudzu dalībnieku pieeja būs iespējama, ieviešot 6 dzīvās laboratorijas Itālijā, Vācijā, Nīderlandē, Apvienotajā Karalistē, Somijā un Čehijas Republikā. Atvērtā pirmkoda rīki tiks kopīgi izstrādāti, pateicoties esošajām vai jaunām praktiskajām zināšanām, zinātniskiem pierādījumiem un modeļiem. Tie tiks pārbaudīti ar galalietotājiem no šīm 6 laboratorijām un uzlaboti, pateicoties viņu atsauksmēm. Plašāka izplatīšana mērķa grupām tiks nodrošināta, izmantojot DigitAF partnerus, kas pulcēs dalībniekus visā ES.

DigitAF konsorcijs apvieno 25 partnerus no 20 valstīm no ES, asociētajām valstīm un citām valstīm, kas sastāv no zinātnes institūtiem, universitātēm,  MVU, Eiropas un starptautiskām organizācijām, NVO un kooperatīviem. DigitAF konsorcijs un Dzīvās laboratorijas aptver visus agromežsaimniecības vērtību ķēdes dalībniekus, tādējādi efektīvi atbalstot agromežsaimniecības ieviešanu ES.

Projekta budžets: € 3 679 061,25, ES fonda atbalsts € 3 667 138,25.

Projekta koordinators: INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT, France

Projekta īstenotšanas periods: 01.07.2022 - 30.06.2026

Projekta mājas lapa: DIGItal Tools to help AgroForestry meet climate, biodiversity and farming sustainability goals