Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Aicinām parakstīt iniciatīvu par mikroliegumu radīto zaudējumu taisnīgu kompensēšanu!

Aicinām parakstīt iniciatīvu par mikroliegumu radīto zaudējumu taisnīgu kompensēšanu!

https://manabalss.lv/meza-apsaimniekosanas-ierobezojumu-kompensacija-ipasniekiem/show

Vietnē manabalss.lv parakstīšanai ir ievietota iniciatīva, kuras mērķis ir panākt, lai meža īpašniekiem tiek pilnvērtīgi kompensēti zaudējumi, ko rada mikroliegumu izveide viņu īpašumos.

Šī problēma ir aktuāla un no valsts iestāžu puses netiek risināta jau daudzus gadus. Meža īpašnieki ir daudzkārt norādījuši uz šo problēmu, un uzrunājuši gan atbildīgās ministrijas, gan valsts augstākās amatpersonas, tomēr jautājums netiek risināts.

Meža īpašniekiem un citiem, kam rūp taisnīgums un saprātīgi lēmumi dabas aizsardzībā, ir jāsavāc 10 000 balsis, lai šis jautājums nonāktu politiķu dienas kārtībā.