Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Aicinām pieteikties uz kursiem mežsaimniecībā

Aicinām pieteikties uz kursiem mežsaimniecībā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU) īsteno mācības Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumu 2014.–2020. gadam ietvaros.

Gala labuma guvējs ir juridiskas un fiziskas personas, kas iesaistītas lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji, kuri piedalās profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumos. Mācību dalībnieks – fiziska persona, kas pārstāv (darbinieks, ģimenes loceklis u.c.) gala labuma guvēju un piedalās mācībās.

Aicinām pieteikties uz kursiem mežsaimniecībā, mācības notiek klātienē Jelgavā:

1. Jaunaudžu kopšana nākotnes meža ražības un noturības palielināšanai (24h) 21.03., 28.03.,04.04.
Tēmas:

 • Meža tipoloģija
 • Mežaudzes raksturojošie rādītāji (biezība, krāja, šķērslaukums u.c.), noteikšanas metodes
 • Jaunaudžu kopšana, veidi, mērķi, atzarošana, pielietojamie instrumenti. Jaunaudžu aizsardzība
 • Krūmgrieža apkope
 • Pareizas darba metodes darbā ar krūmgriezi
 • Koku sugu atpazīšana
 • Mežaudzes raksturojošo rādītāju noteikšana dabā, mērķa audzes noteikšana
 • Atstājamo un izcērtamo koku izvēle.

 

2. Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls (16h) 8.05., 22.05.
Tēmas:

 • SEG emisijas un CO2 piesaiste mežā
 • Likumdošanas prasības par meža atjaunošanu, ieaudzēšanu un stādāmā materiāla iegādi
 • Stādāmās sugas izvēle atkarībā no meža tipa. Mistrojuma veidi, sugu saderība
 • Augsnes sagatavošanas principi un veidi
 • Meža reproduktīvais materiāls – veidi, apzīmējums, piemērotība
 • Stādījumu kopšana, aizsardzība pret kaitēkļu un dzīvnieku bojājumiem
 • Atjaunoto platību agrotehniskā kopšana
 • ES atbalsts mežsaimniecībai
 • Mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa
   

3. Svešzemju un vietējo koku sugu ieaudzēšana (16h) 16.05., 23.05.

Tēmas:

 • Zemes izmantošanas veidi, teritoriālais plānojums
 • Plantāciju mežu ierīkošana, likumdošanas regulējums
 • Stādāmā materiāla iegādes prasības un kvalitāte
 • Ieaudzējamo koku sugu izvēle, vietas izvēle, augsnes sagatavošana, izmaksas, stādīšanas termiņi, stādīšanas shēmas, mēslošana, agrotehniskā kopšana

 

Pieteikšanās kursiem - rakstot e-pastu signe.neimane@lbtu.lv. Papildu informācija - 29337197.