Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Aicinām valdību pieteikumā Atveseļošanas un noturības mehānismam saglabāt atbalstu mežsaimniecības pasākumiem

Aicinām valdību pieteikumā Atveseļošanas un noturības mehānismam saglabāt atbalstu mežsaimniecības pasākumiem

Latvijā turpinās Latvijas pieteikuma ES Atveseļošanas un noturības mehānismam apspriešana. Latvijas Meža īpašnieku biedrība aicina valdību, lemjot par pieteikumā Atveseļošanas un noturības mehānismā iekļaujamajiem pasākumiem, saglabāt jaunaudžu kopšanas un neproduktīvo mežaudžu nomaiņas pasākumus.

Biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks uzsver: “Jaunaudžu kopšana ir viens no būtiskākajiem mežsaimnieciskajiem pasākumiem gan klimata pārmaiņu mazināšanas kontekstā, gan nākotnes mežaudžu kvalitātes un produktivitātes nodrošināšanai Latvijā. Veicot jaunaudžu kopšanu, ievērojami uzlabojas koku augšana, kvalitatīvi koptu audžu ražība var būt pat divas reizes lielāka nekā nekoptām audzēm, kas vienlaikus nozīmē, ka audze piesaista divas reizes vairāk oglekļa no atmosfēras. Koptas mežaudzes ir daudz noturīgākas pret klimata ekstrēmiem, jo koki nav izstīdzējuši, laicīgi pielāgojušies vēja ietekmei. Atbalsts jaunaudžu kopšanai nozīmē atbalstu par reāli padarītu darbu, kas dod labumu gan tautsaimniecībai, gan visai sabiedrībai kopumā.

Latvijā ir vairāk nekā 130 tūkstoši meža īpašnieku  un Latvija ir ceturtajā vietā Eiropā, salīdzinot meža īpašnieku skaitu ar visu valsts iedzīvotāju kopskaitu. Latvijas Meža īpašnieku biedrība ir dibināta 2005. gadā un ir vadošā meža īpašniekus pārstāvošā organizācija valstī. Viens no biedrības darbības pamatprincipiem ir atvērtums, par biedrības biedru var kļūt jebkurš meža īpašnieks, neskatoties uz īpašuma lielumu.

 

Kontakti informācijai:

Arnis Muižnieks

T.29104286

info@mezaipasnieki.lv

www.mezaipasnieki.lv