Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Arī Igaunijas meža īpašnieki rīko protesta akciju 29.maijā Tallinā

Arī Igaunijas meža īpašnieki rīko protesta akciju 29.maijā Tallinā

Mūsu kaimiņvalstī Igaunijā 2024.gada 29.maijā no plkst. 13:00 līdz 15:00 Tallinā pie parlamenta ēkas tiks rīkota zemes un meža īpašnieki protesta akcija. Līdzīga protesta akcija notika arī Latvijā š.g. 5.martā, pievēršot sabiedrības un valdības uzmanību nepārdomātiem ierobežojumiem un netaisnīgai kompensāciju sistēmai valstī. 

“Šādas protesta akcijas parāda to, ka ir sasniegts lūzuma punkts un cilvēki vairs nav mierā ar nesamērīgiem īpašumu tiesību aprobežojumiem, kas netiek taisnīgi kompensēti, un negatīvi ietekmē daudzas ģimeņu saimniecības. Dabas aizsardzības sistēma pirmkārt būtu jābalsta uz privāto iniciatīvu veicināšanu, nevis ierobežojumu uzspiešanu, tur kur nepieciešami būtiski saimnieciskās darbības ierobežojumiem, ir jāseko līgumam ar zemes īpašnieku un taisnīgām kompensācijām, kas sedz zaudējumus” norāda Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks. Esam solidāri ar saviem igauņu kolēģiem un turpināsim cīnīties par netaisnīgās sistēmas uzlabošanu Latvijā.

Pēdējā laikā arī Igaunijā arvien asāk aktualizējušās problēmas saistībā ar zemes un privāto meža īpašnieku tiesību ierobežošanu dabas aizsardzības nolūkos. Igaunijas zemes un meža īpašnieki uzsver, ka no neskaitāmajiem ierobežojumiem izrietošās kompensācijas ir netaisnīgas (kopš 2008.gada kompensācijas līmenis ir nemainīgs) un līdzšinējās sarunas diemžēl nav devušas gaidītos rezultātus. Līdz ar to,  29.maijā tiek rīkota protesta akciju, lai publiski aizstāvētu savas tiesības. 

Prasības:

  • Taisnīgas un savlaicīgas kompensācijas izmaksas meža īpašniekiem, kuru zemēm tiek noteikti dabas aizsardzības ierobežojumi (kompensēt mežaudzes vērtību pēc tirgus cenas kopā ar ikgadējo kompensācijas apmēru). Pašreizējās kompensācijas nesedz īpašniekiem zaudētos ienākumus.

  • Privātīpašumā esošo mežu, kas nonāk dabas aizsardzībā, apmaiņa pret valsts mežu, kur privātīpašnieki varētu turpināt meža apsaimniekošanu. Pašreizējie normatīvie regulējumi neļauj apmainīt dabas aizsardzības teritorijā esošos mežus pret valsts zemi.

  • Lauksaimniecības zemes nodokļu pieaugumam jāpaliek līdz 10% gadā, kā tika solīts zemes īpašniekiem.

  • Jāpārtrauc nepamatotu ierobežojumu uzlikšanu privātajām zemēm.

Demokrātijas mugurkauls ir aktīva pilsoniskā sabiedrība un savas tiesības aizstāvēšana. Igaunijas zemes un meža īpašnieki nav pret dabas aizsardzību. Taču nesamērīga dabas aizsardzības teritorijas paplašināšana, netaisnīga kompensāciju sistēma, birokrātijas šķēršļi un  politiķu neizpildītie solījumi ir kļuvuši par problēmu. 

Vairāk informācija atrodama mājas lapā: https://erametsaliit.ee/meeleavaldus/