Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Atsevišķās teritorijās staltbriežu govis un teļus varēs medīt no 15. jūlija

Atsevišķās teritorijās staltbriežu govis un teļus varēs medīt no 15. jūlija

Par staltbriežu teļu un govju medību termiņa izmaiņām

Saskaņā ar Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr. 421 ”Medību noteikumi” 3.1.2., 7. un 10. punktu, izvērtējot lietderības apsvērumus, kas izriet no medību resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas nodrošināšanas, un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17. panta pirmo un trešo daļu:

1. Nosaku, ka dzīvnieku skaita noteikšanas teritoriālajās vienībās, kurās pieļaujamais staltbriežu nomedīšanas apjoms 2021./2022. gada medību sezonā noteikts, lai ierobežotu šo dzīvnieku skaitu, staltbriežu teļu un govju medību termiņa sākums tiek mainīts no 15. augusta  uz 15. jūliju.

2. Aicinu līdz 14. augustam staltbriežu teļu un govju medībās ievērot izvēles principu un medīt staltbriežu teļus un staltbriežu govis bez teļiem.

3. Uzdodu virsmežziņiem nodrošināt medību tiesību lietotāju, inženieru medību jautājumos, vecāko medību inspektoru, vecāko mežziņu, mežziņu un vecāko referentu informēšanu par šo rīkojumu.

4. Rīkojuma izpildi uzdodu kontrolēt Meža resursu pārvaldības departamenta direktoram.

VMD rīkojums Nr.87 "Par staltbriežu teļu un govju medību termiņu":