Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

CO2 piesaistes un SEG emisiju mazināšanas pasākumi meža apsaimniekošanā un ietekmes novērtēšanas sistēma

CO2 piesaistes un SEG emisiju mazināšanas pasākumi meža apsaimniekošanā un ietekmes novērtēšanas sistēma

Programma: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai


Projekts: CO2 piesaistes un SEG emisiju mazināšanas pasākumi meža apsaimniekošanā un ietekmes novērtēšanas sistēma


Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2022. – 30.06.2025.


Vadošais partneris: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs


Projekta partneri: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs; Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava“; Latvijas Meža īpašnieku biedrība; Latvijas Zemnieku federācija; Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra "Meža pētīšanas stacija“; Ingka Investments Management; Mazo meža īpašnieku biedrība; Latvijas Finieris mežs; Sodra Latvia; Zemnieku saimniecība "Priedes“.


Projekta mērķis: veicināt "bottom-up" virzītu pieeju oglekļa dioksīda (CO2) papildus piesaistei un mērķtiecīgai siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanai meža apsaimniekošanā, izglītojot un motivējot meža apsaimniekotājus klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu atbalstošas mežsaimniecības prakses izvēlē.


Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti:


1. Identificēt efektīvākos CO2 piesaistes un SEG emisiju samazināšanas paņēmienus meža un lauksaimniecības zemju apsaimniekošanā, kas piemēroti brīvprātīgās tirdzniecības sistēmai, konsensus panākšana starp dažādām interešu grupām. Rezultāts – pārskats.


2. Izstrādāt algoritmus CO2 piesaistes un SEG emisiju izmaiņu aprēķinam efektīvākajiem klimata izmaiņu samazināšanas pasākumiem. 


3. Veikt kalkulatoru programmatūras izveidi, kurā realizēts ietekmes uz CO2 piesaisti un SEG emisijām novērtējums.


4. Sadarbībā ar meža īpašniekiem, lauksaimniekiem un mežsaimniecības konsultantiem pārbaudīt un, nepieciešamības gadījumā, pilnveidot izveidotā kalkulatora funkcionalitāti.


5. Sagatavot informatīvus materiālus meža īpašnieku apmācībām, organizēt seminārus un apmācīt mežsaimniecības konsultantus darbam ar izveidoto rīku.


6. Piesaistes pasākumiem raksturīgo objektu atlase meža un lauksaimniecības zemēs.


7.Oglekļa aprites integrēšana meža apsaimniekošanas plānošanā un oglekļa tirdzniecības sistēmas ieviešanas iespēju Latvijā izvērtējums.


RezultātiPārskats par CO2 piesaistes un SEG emisiju samazināšanas paņēmieniem meža un lauksaimniecības zemju apsaimniekošanā Latvijā, Eiropā un citur pasaulē. 
Publiski pieejama kalkulatora versija meža īpašniekiem - Meža apsaimniekošanas CO2 bilances kalkulators. Kalkulatora versiju, kas paredzēta profesionālai lietošanai  - Oglekļsaistīgas mežsaimniecības novērtēšanas un plānošanas sistēma. Piesaistes pasākumiem raksturīgie objekti dabā. Rīcības plāns oglekļa tirdzniecības iespējai latvijā. Apmācību materiāli. Apmācības un semināri.


Projekta kopējais finansējums: 359 682.86 eiro (no kā publiskais finansējums ir 323 714.54 eiro)


Latvijas Meža īpašnieku biedrības finansējums: 53 469.99 eiro