Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Eiropas zemes īpašnieku organizāciju zināšanu un pieredzes apmaiņa LIFE ENPLC gala konferencē Briselē

Eiropas zemes īpašnieku organizāciju zināšanu un pieredzes apmaiņa LIFE ENPLC gala konferencē Briselē

Latvijas Meža īpašnieku biedrība šonedēļ piedalās LIFE ENPLC gala konferencē Briselē. ENPLC projekta ietvarā notika dažādu organizāciju pārstāvju zināšanu un pieredzes apmaiņa, kā arī aktīva dalība Eiropas politikas diskusijās, iestājoties par brīvprātīgu privāto zemju aizsardzības mehānismu atzīšanu.

  • 27. martā ņēmām dalību Eiropas zemes īpašnieku organizācijas valdes sēdē, kurā tika apspriestas aktualitātes un nākotnes izaicinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības sektoros. Īpaši tika uzsvērtas jūnijā gaidāmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas un   konstruktīva dialoga veidošanas nepieciešamība ar politisko partiju kandidātiem, lai zemes īpašnieku vajadzības nākamajā piecgadē tiktu uzklausītas.

  • 28. martā piedalījāmies MOSAIC projekta aktivitātē, kuras mērķis bija noteikt, kas kalpo kā dzinējspēks zemes izmantošanas maiņai Eiropā.

Projekta dalībnieki nonāca pie atziņas, ka, veicot zemes īpašnieku analīzi Eiropā, ir ļoti būtiski ievērot reģionālās atšķirības. Lai privātie zemju īpašnieki aktīvāk iesaistītos dabas aizsardzības aktivitātēs, nepieciešams ilgtermiņa finansiāls atbalsts, kā arī šo zemes īpašnieku izcelšana reģionālā un nacionālā līmenī (piem. ar nodokļu atlaidēm, atpazīstamības zīmēm u.t.t.).