Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Izlaista jaunā lietotnes "MEDNIS" versija 2.3.0.

Izlaista jaunā lietotnes "MEDNIS" versija 2.3.0.

Izlaista jaunā lietotnes "MEDNIS" versija 2.3.0. 
  • Pievienots "ĀCM skartie pagasti" tiešsaistes datu slānis kartē;
  • Noņemts krāsojums "Medību iecirkņi" datu slānim kartē, kad iecirknis pārklājas ar ĀCM skarto pagastu;
  • Samazināts atrašanās vietas koordinātu precizitātes slieksnis no 20 uz 30 metriem;
  • Veikti citi uzlabojumi un kļūdu labojumi.
Mobilā lietotne “Mednis” ir ar Meža valsts reģistru (MVR) savietojamu datu ievākšanas rīks medību informācijas apritei, kā arī dzīvnieku, to klātbūtnes pierādījumu un postījumu reģistrēšanai. Lietotne paredzēta tam, lai nodrošinātu operatīvu medību informācijas apriti ar Valsts meža dienestu (VMD) un veicinātu mežsaimniecības resursu izmantošanu, saglabāšanu un regulēšanu optimālā līmenī, vienlaicīgi mazinot postījumu un zaudējumu riskus mežsaimniecības un lauksaimniecības nozarēs.