Kā kļūt par LMĪB biedru?

Kā kļūt par LMĪB biedru?

Viens no biedrības principiem ir atvērtums, kurā var iestāties ikviens meža īpašnieks neatkarīgi no īpašuma lieluma. Jebkurš meža īpašnieks, kas piekrīt biedrības galvenajiem darbības virzieniem un darbības pamatprincipam, ka mežsaimniecība ir uzņēmējdarbība ar mērķi gūt peļņu no meža zemes apsaimniekošanas, respektējot arī citus meža apsaimniekošanas mērķus var kļūt par LMĪB biedru. 

 

Pieteikuma iesniegšana

Lai kļūtu par biedrības biedru, LMĪB jāiesniedz:

  • aizpildīts iesniegums (fiziska persona, juridiska persona), nosūtot to uz e-pastu info@mezaipasnieki.lv vai izdrukātu pa pastu: Latvijas Meža īpašnieku biedrība, Republikas laukums 2-508, Rīga, LV-1981. 

 

LMĪB priekšrocības:

  • piedalīties biedrības pārvaldē un lēmumu pieņemšanā biedru sapulcēs ar savu balsi (katram biedram viena balss neatkarīgi no meža platības);
  • saņemt aktuālāko informāciju par izmaiņām normatīvajā regulējumā, pieejamo finansējumu atbalsta pasākumiem meža īpašniekiem, kā arī ar biedrību saistītajos jautājumos;
  • piedalīties biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus un kopīgi aizstāvēt savu viedokli;
  • iespēja tikties ar meža zinātniekiem un uzdot jautājumus par veiktajiem pētījuma rezultātiem;
  • saņemt atbalstu dažādu ar biedrības darbu saistītu problēmu risināšanā.
Attēls
biedri