Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Kā Satversmes tiesas lēmums ietekmēs meža īpašniekus Latvijā?

Kā Satversmes tiesas lēmums ietekmēs meža īpašniekus Latvijā?

Vakar Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā par normu, ar kuru tika veiktas izmaiņas  galvenās cirtes caurmēra skaitliskajā vērtībās un atzina, ka apstrīdētās normas pieņemšanas procesā nav ievērots ilgtspējības princips un piesardzības princips. Līdz ar to apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 115.pantam. 

Latvijas Meža īpašnieku biedrība respektē Satversmes tiesas spriedumu, kas saistīts ar procesuālām nepilnībām Ministru kabineta grozījumu pieņemšanas procesā, vienlaikus uzsverot, kad grozījumi bija 5 gadu garās diskusijās panākts kompromisa lēmums starp zemes īpašnieku tiesībām un pienākumiem, jo norma par galvenās cirtes caurmēriem tika pieņemta nevis kā viena atsevišķa tiesību norma, bet vairāku nosacījumu kopums, kas paredzēja daļai audžu galvenās cirtes caurmēru samazināt, daļai palielināt. Ieviesa obligātu prasību nocirsto mežaudžu vietā jaunas mežaudzes stādīt, izmantojot augstvērtīgu stādāmo materiālu, un palielināja cirsmās atstājamo ekoloģisko un sauso koku skaitu. 

Latvijas Meža īpašnieku biedrībā ir izvērtēts, kāda ietekme šim spriedumam būs īstermiņa un ilgtermiņa skatījumā:

1.     Ņemot vērā sprieduma daļu, kad apstrīdētā norma atzīstama par neatbilstošu Satversmei no Ministru kabineta grozījumu brīža, visnegatīvāko ietekmi šā lēmuma daļa var atstāt uz mazākiem meža īpašniekiem un ģimeņu mežiem, kuri ir pārdevuši ciršanas tiesības, saņēmuši naudu, bet koku ciršana vēl nav veikta. Iespējams, daļa saņemtā maksājuma jau ir iztērēta mājsaimniecību izdzīvošanas nodrošināšanai pieaugošās dārdzības apstākļos iepriekšējā gadā. Saprātīga pārejas perioda nenodrošināšana, mūsuprāt, ir nepārdomāts lēmums. Ceram, kas tas nenovedīs pie jaunu personisko traģēdiju rašanās.

2.    Pieņemtajam lēmumam ir negatīva ietekme uz īpašuma vērtību, jo, samazinoties iespējai pēc iespējas produktīvāk izmantot zemes resursus, īpašumu vērtība samazinās.

3.    Tiesas lēmums būtiski ierobežo meža īpašnieku iespējas  savlaicīgi pieņemt lēmumus klimata izmaiņu radīto risku mazināšanai mežos. It īpaši aktuāla ir situācija ar meža kaitēkļu, piemēram, egļu astoņzobu mizgraužu, risku mazināšanu, jo nespēja laicīgi reaģēt uz risku pieaugumu var novest pie tā, ka, no vienas puses, tiek cirsti jau bojāti, augstākas pievienotās vērtības produktiem nederīgi koki, bet no otras puses, mizgrauži netiek laicīgi ierobežoti un līdz ar to palielinās to izplatības riski Latvijas mežos. 

4.    Lēmums ietekmēs vairāk kā 130 000 ģimeņu saimniecību iespējas pieņemt lēmumu par savu īpašumu apsaimniekošanu, kā arī vēl vairāk attālinās meža apsaimniekošanas nosacījumus Latvijā no nosacījumiem mūsu konkurentvalstīs – Igaunijā, Zviedrijā, Somijā. 

Latvijas Meža īpašnieku biedrība ir 2005.gadā dibināta nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir veicināt ilgtspējīgas un ekonomiski efektīvas mežsaimniecības attīstību Latvijā un pārstāvēt visu meža īpašnieku intereses. Biedrība ir atvērta jebkuram meža īpašniekam, neskatoties uz to juridisko formu, bet pārsvarā veido ģimeņu mežsaimniecības (vairāk kā 70%). 

 

Papildu informācija:
Arnis Muižnieks
Latvijas Meža īpašnieku biedrības 
info@mezaipasnieki.lv 
+371 29104286