Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Kāda būs ES Meža stratēģija? Piedalies ar viedokli!

Kāda būs ES Meža stratēģija? Piedalies ar viedokli!

Eiropas Komisija strādā pie jaunās Eiropas Savienības Meža stratēģijas dokumenta. Līdz 19.aprīlim tas ir atvērts sabiedriskai apspriedei, kurā ikvienai organizācijai un indivīdam ir iespējams paust savu viedokli, atbildot uz anketas jautājumiem.

Aicinām meža īpašniekus būt aktīviem un piedalīties šajā apspriedē, lai EK saņemtu to cilvēku viedokļus, kuru ir atbildīgi par meža apsaimniekošanu un tās nozīmi nākotnē. Lai piedalītos sabiedriskā apspriedē, ej uz vietni https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy/public-consultation

atver ar dzeltenu iezīmētu norādi Respond to questinnaire un atbildi uz jautājumiem. Lai piedalītos, ir jāreģistrējas Eiropas Komisijas vietnē. Tiem respondentiem, kas atbalsta tādu nākotnes Eiropas Meža stratēģiju, kas balstīta ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principos un iekļauj mežsaimniecības kā nozīmīga atjaunojamā resursa, klimata ietekmes mazināšanas, lauku dzīvotspējas, darba vietu, bioloģiskās daudzveidības un cilvēku emocionālās labklājības nodrošinātāju, var izmantot paraugu, ko iesniegusi Latvijas Meža īpašnieku biedrība. (Pievienots zem raksta un ŠEIT)

LMĪB aicina meža nozares organizācijas, meža īpašniekus un strādājošos meža nozarē būt aktīviem, lai aizstāvētu vērtības, kas Latvijā veidojušās visā meža apsaimniekošanas vēstures gaitā – apsaimniekot mežu sabiedrības interesēs, veidot produktīvus, daudzveidīgus un klimata noturīgus mežus nākotnē. Rudenī, kad EK publicēja šī dokumenta ceļa karti, tajā liels uzsvars tika likts uz mežu aizsardzību, saglabāšanu un jaunu mežu stādīšanu. Daudzas meža nozares organizācijas pauda viedokli, ka dokuments nepietiekami ņem vērā meža lomu klimata noturības un atjaunojamo resursu nodrošināšanā, kam ir nepieciešama prasmīga meža apsaimniekošana. Tāpēc arī šobrīd ir svarīgi izteikt viedokli par dokumentu, kas noteiks uzsvarus meža apsaimniekošanā nākotnē.