Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Konkursa "Sakoptākais mežs" rīkošana 2023.gadā

Konkursa "Sakoptākais mežs" rīkošana 2023.gadā

Lai radītu iespēju apzināt ilgtspējīgas un atbildīgas mežsaimniecības prakses paraugus privātajos mežos un par tiem informēt sabiedrību, tai skaitā meža īpašniekus, tādējādi, ar praktisku piemēru palīdzību veicinot sabiedrības un meža īpašnieku informētības un izglītošanas palielināšanos, pozitīva meža nozares tēla veidošanu, realizēt konkursu meža īpašniekiem “Sakoptākais mežs”. 

Līdz šim konkurss “Sakoptākais mežs” ir organizēts jau sešas reizes, kas līdz šim ir ļoti sekmīgi noritēts, saņemot lielu atsaucību ne tikai no meža nozares un meža īpašniekiem, bet arī gūstot plašu publicitāti medijos, radio, televīzijā un citos sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Tas ļāva un ļauj popularizēt, izglītot sabiedrību ar meža nozares un privāto meža īpašnieku labo praksi, apsaimniekot savus mežus. 

Projekta norise tiek dokumentēta video formātā, sagatavojot atskata video par katru apmeklēto īpašumu. Video materiāls tiek izmantots arī Meža nozares Gada balvas "Zelta čiekurs" apbalvošanas ceremonijā, tādējādi ietaupot finanšu resursus, jo konkursa pirmo trīs vietu ieguvēji tiek godināti nominācijā "Par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu". 

Projekta Nr.23-00-S0MF06-000002

Projekta īstenošanas periods: 2023.gada 22.jūnija – 2023. gada 31. decembrim

Vairāk informācija par konkursa norisi meklēt šeit.