Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Kur drīkst un kur nedrīkst cirst Ziemassvētku eglīti.

Kur drīkst un kur nedrīkst cirst Ziemassvētku eglīti.

Palikušas dažas dienas līdz Ziemassvētkiem. Daudzas ģimenes šo laiku izmanto, lai baudītu pastaigas svaigā gaisā mežā un, pie reizes, sev nolūkotu Ziemassvētku eglīti. Latvijas Meža īpašnieku biedrība atgādina, ka ne privātajiem meža īpašniekiem piederošajos mežos, ne Rīgas mežos eglīšu ciršana nav atļauta! Katrs Latvijas iedzīvotājs vienu eglīti savām vajadzībām var iegūt tikai A/s Latvijas valsts meži apsaimniekotajos mežos.

Kā zināt, ka atrodaties A/s Latvijas valsts meži teritorijā?

1. Vadoties pēc robežzīmēm dabā

LVM meži visā Latvijas teritorijā apzīmēti ar plāksnīti - LVM īpašuma zīmi. Stigu un ceļu malās izvietotās  zīmes, kur uz dzeltena fona attēlots LVM logotips, kā arī citas informācijas zīmes ar LVM logo, vēsta, ka tā ir valsts mežu teritorija. Valsts mežu robežas, parasti, tiek iezīmētas uzkrāsojot platu dzeltenu svītru uz koku stumbriem.

2.  Izmantojot mobilo lietotni "LVM GEO Mobile" https://www.lvmgeo.lv/produkti/lvm-geo-mobile kur ar tumši zaļo krāsu ir atzīmētas valsts mežu teritorijas, vai apskatoties vietnē www.mammadabakarte.lv

Valsts mežos eglītes atļauts nocirst šādās vietās:

meža ceļu trasēs,

grāvjos,

stigās,

zem elektrolīnijām,

pieaugušā mežā zem lielajiem kokiem.

 

Cērtamās eglītes celma caurmērs nedrīkst pārsniegt 12 cm!

 

Necērtiet eglītes:

jaunaudzēs;

īpaši aizsargājamās dabas teritorijās;

parkos.

 

Cienīsim ieguldīto darbu meža audzēšanā!