Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Kur drīkst un kur nedrīkst cirst Ziemassvētku eglīti, jeb ko darīt, lai nesabojātu prieku sev un citiem!

Kur drīkst un kur nedrīkst cirst Ziemassvētku eglīti, jeb ko darīt, lai nesabojātu prieku sev un citiem!

Latvijas Meža īpašnieku biedrība atgādina, ka ne privātajiem meža īpašniekiem piederošajos mežos, ne pašvaldību (piem. Rīgas) mežos eglīšu ciršana nav atļauta!

Katru gadu meža īpašnieki saskaras ar situāciju, kad Ziemassvētku eglīšu kārotāji nelikumīgi cērt kociņus viņu īpašumos. Diemžēl, bieži tas notiek jaunaudzēs, kur ir ieguldīts darbs jaunos kociņus stādot un kopjot! Visvairāk tiek postītas jaunaudzes ceļu malās un apdzīvotu vietu tuvumā. Lai izvairītos no postījumiem, meža īpāsnieki spiesti apkrāsot eglīšu zarus un izvietot novērošanas kameras.

Lai izbaudītu skaisto eglītes atrašanas prieku un nenonāktu konfliktā ar īpašniekiem, vai pat policiju, lūdzam ievērot sekojošo:

Katrs Latvijas iedzīvotājs vienu eglīti savām vajadzībām var iegūt tikai A/s Latvijas valsts meži apsaimniekotajos mežos!

A/s LVM teritoriju iespējams noskaidrot mobīlajā lietonē LVM GEO Mobile -https://www.lvmgeo.lv/produkti/lvm-geo-mobile, kur ar tumši zaļo krāsu ir atzīmētas valsts mežu teritorijas, vai apskatoties vietnē www.mammadabakarte.lv.

Tāpat var sekot līdzi robežzīmēm dabā – piemēram pēc LVM dzeltenajām plāksnītēm ar LVM logotipu, vai dzeltenu krāsas svītru uz koku stumbriem.

 

Valsts mežos eglītes atļauts nocirst šādās vietās:

  • meža ceļu trasēs,
  • grāvjos,
  • stigās,
  • zem elektrolīnijām,
  • pieaugušā mežā zem lielajiem kokiem.

 Cērtamās eglītes celma caurmērs nedrīkst pārsniegt 12 cm!

 

Necērtiet eglītes:

  • jaunaudzēs;
  • īpaši aizsargājamās dabas teritorijās;
  • parkos.

 

Cienīsim ieguldīto darbu meža audzēšanā!