Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

A/s “Latvijas Finieris” rīko konkursu skolu jauniešiem “Putni manā mežā”

A/s “Latvijas Finieris” rīko konkursu skolu jauniešiem “Putni manā mežā”

Akciju sabiedrība “Latvijas Finieris” Meža dienu ietvaros jau vairākus gadus pēc kārtas rīko ar meža dzīvi saistītus konkursus skolēniem tajos pagastos, kuros uzņēmums ierīko bērza jaunaudzes. Konkursā piedalās 16 skolas: Aizputes pamatskola, Sikšņu pamatskola, Nīcas vidusskola, Pāvilostas vidusskola, Vaiņodes vidusskola, Vaiņodes internātskola, Zantes pamatskola, Bukaišu pamatskola, Sējas pamatskola, Krimuldas vidusskola, Variņu pamatskola, Kārķu pamatskola, Gaigalavas pamatskola, Vecstrūžānu pamatskola, Andrupenes pamatskola un Ciblas vidusskolas skolēni.

Šogad konkursa temats ir putni mūsu mežos, kas tiek rīkots sadarbībā ar labākajiem Latvijas putnu pazinējiem – Latvijas Ornitoloģijas biedrību (LOB). Šo projektu atbalsta Meža attīstības fonds.

Projekta mērķis – rosināt interesi par meža nozari kopumā un veicināt izpratni par meža vērtībām (ekoloģiskajām, sociālajām un ekonomiskajām) un to savstarpējo atkarību, mijiedarbību, aizsardzību un izmantošanu, norādot, ka pārdomāta saimnieciskā darbība netraucē ikdienas dzīvi daudzveidīgajiem meža iemītniekiem, šogad uzsvaru liekot uz putnu dzīvi.

Lai īstenotu iecerēto, skolēni tika ekipēti ar binokļiem, kompasiem, kartēm un citiem palīgmateriāliem. Ornitologi nolasīja lekcijas par galvenajiem putnu vērošanas pamatiem un ētikas principiem, lai pētījums noritētu putniem draudzīgā gaisotnē.

Skolēnu uzdevums ir pieaugušo pavadībā doties mežā, arī naktī, vērot un iepazīt putnu dzīvesveidu un izdarīt secinājumus, piemēram, vai putns ir sastopams tikai mežmalā, vai novērojams tikai agri pavasarī, vai tas barojas uz zemes, vai varbūt visu laiku dzied koku galotnēs, bet pats nav redzams, ēd citus putnus, dzīvo dobumā u. tml.
Ja pētījumā laikā tiks konstatētas īpaši aizsargājamu putnu sugu (piemēram, baltmugurdzenis, vidējais dzenis, trīspirkstu dzenis vai mazais ērglis) ligzdošanas vietas, tām perspektīvā tiks ierosināti mikroliegumi.

Šie pētījumi tiks vērtēti pēc noteiktiem kritērijiem. Konkursa balvu fonds ir divu dienu atpūta š. g. jūlijā kempingā pie jūras ar radošajām darbnīcām, izzinošiem un izklaides pasākumiem. Galvenā balva uzvarētājiem – "Zaļā klase" – izremontēts viens skolas kabinets, aprīkots ar mūsdienīgu materiālo bāzi un informāciju par meža nozari.