Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Lietotnes Mednis video pamācība

Lietotnes Mednis video pamācība

Autors
Mārtiņš Ailts
Resursa veids
Video
Tēma
Meža aizsardzība
Meža apsaimniekošana

Latvijas Meža īpašnieku biedrība kā viens no lietotnes "Mednis" izstrādātājiem ir sagatavojis video materiālu ērtākai Lietotnes "Mednis" lietošanai. Zemāk atrodams kopējais video atskats par lietotnes instalāciju un reģistrāciju kā arī pieejamajām sadaļām. Tāpat tiek skaidrots kā pievienot VMD kontu, pēc kura atbildīgā persona var pievienot medniekus. Ērtākai lietotošanai zemāk atradīsiet gan pilno video pamācību gan pa tēmām sadalītus video fragmentus. 

Aktuālais uz 06.10.2022: 

1. Postījumu un novērojumu sadaļa ir pilnībā funkcionējoša un tajā ievadītie dati nonāk VMD. 

2. Medību sadaļa:

  • Šobrīd norit pēdējie soļi, lai no lietotnes varētu reģistrēt nelimitētus medījamos dzīvniekus;
  • Ja medību kolektīvs vēlas lietot lietotni "Mednis" pilnā apmērā, tad ir jāsazinās ar VMD parstāvi - Valteru Lūsi, e-pasts - Valters.lusis@vmd.gov.lv

Lietotnes "Mednis" pilnā video pamācība:

 

Zemāk ir atsevišķi par tēmām sadalīti video rullīši.

1. Lietotnes instalācija un reģistrācija. Konkrētajā video ir apskatīts kā lietotni instalēt Android tālrunī, lietotne tiek lejupielādēta un instalēta no Google Play veikala. Līdzīgs process ir arī Apple izstrādātājiem viedtālruņiem, lejupielādi veicot no AppStore veikala. Lietotne ir pieejama bez maksas. Reģistrācijas laikā ir svarīgi, lai būtu pieeja arī e-pastam, kas tiek reģistrēts. Pēc reģistrācijas lietotājam ir pieejama jebkuram lietotājam pieejamā funkcionalitāte - kartes skats, novērojumu un postījumu sadaļa.

 

2. Lietotnes novērojumu sadaļa.

Šajā video tiek skaidrots, ko var izdarīt novērojumu sadaļā un kur šie ievadītie dati nonāk. Sīkāk skaidroti ģeolokācijas jautājumi un demonstrēts, kur var skatīt iesūtīto vienumu atskaites. 

3. Lietotnes Postījumu sadaļa

Šī sadaļa ir paredzēta tieši zemes īpašniekiem, lai atvieglotu ziņošanu par medījamo dzīvnieku postījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrām. Dati, ko ievada zemes īpašnieks, nonāk Valsts meža dienestā, un tiks izmantoti medījamo dzīvnieku limitu noteikšanas grupās, lai lemtu par papildu limitu teritorijās, kur ir vairāk identificēti šie postījumi. Attiecībā uz medību sadaļu esam saņēmuši virkni jautājumu, kāpēc postījumu apmēra robežšķirtne attiecībā pret svaigajiem bojājumiem ir 5 % - skaidrojums ir vienkāršs - ja svaigie postījumi ir zem 5 %, mežam tie nav nozīmīgi, bet ja virs 5%, tad tas ir vērā ņemams faktors. 

4. Lietotnes Medību sadaļa - VMD konta pievienošana

Medību sadaļa ir piejama tikai tad, kad pievienots VMD konts. Video demonstrēts, kā pievienot VMD kontu, izmantojot Latvija.lv. Pēc konta pievienošanas ir pieejama medību sadaļa, kurā lietotājs var reģistrēt nomedītus nelimitētos dzīvniekus. Lai būtu iespēja reģistrēt limitētos medījamos dzīvniekus, pirmkārt, kolektīvam jābūt noslēgtam līgumam ar VMD par lietotnes izmantošanu, otrkārt, medniekam ir jābūt pievienotam medību iecirknim, ko var izdarīt tikai atbildīgā persona (kolektīva vadītājs). 

5. Lietotnes "Mednis" Atbildīgā persona.

Iesākumam - ja kolektīva atbildīgā persona nav noslēgusi līgumu ar VMD par lietotnes izmantošanu, pieeja iecirknim un licencēm nebūs pieejama. Ja ir noslēgts līgums ar VMD, tad atbildīgā persona, pievienojot savu kontu lietotnē, piekļūs arī saviem medību iecirkņiem, varēs pārvaldīt licences un pievienot medniekus. Video apskatīts, kā pievienot medniekus iecirknim, kā pārvaldīt iecirkņus (ja ir vairāki iecirkņi) un kā reģistrēt nomedītus limitētos medījamos dzīvniekus. 

 

6. Lietotnes "Mednis"  - Ievainošanas fakts

Lietotnē paredzēta arī funkcionalitāte medījamo dzīvnieku ievainošanas un meklēšanas gadījumā. 

7. Lietotnes "Mednis" Kartes skats un bezzona

Video sīkāk skatītas galvenā skata - kartes iespējas un rīcība bezzonas apstākļos. Lietotne ir izstrādāta, lai darbotos arī bez tīkla pārklāja, taču, lai izmantotu arī karti, jāņem vērā atsevišķi priekšnoteikumi. 

Lietotne "Mednis" ir izstrādāta Projekta "Informācijas ievākšanas rīka izstrāde medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanai" ietvaros, kas īstenots valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma "Sadarbība" 16.2. apakšpasākuma "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" ietvaros.

Projekta vadošais partneris: Biedrība Zemnieku Saeima

Projekta partneri:

  • AS "Latvijas valsts meži"
  • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
  • Latvijas Mednieku savienība
  • Latvijas Meža īpašnieku biedrība
  • Latvijas Mednieku asociācija

Lietotne tiks papildināta arī ar citiem moduļiem, lai to pilnvērtīgi varētu izmantot pilna medību procesa nodrošināšanai (dzinējmedības, licenču pārdale un medību organizēšana sadarbības līgumu ietvaros utt.). 

ES atbalsta pasākumu izmantošana neierobežo projekta partnerus lietotni attīstīt plašāk un papildināt ar maksas funkcionalitāti - tāpēc, ja ir labas idejas (piemēram Huntloc funkcionalitātes attīstība) un finansējums, lietotni varam attīstīt daudz plašāk.