Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

LMIB realizē projektu "Izglītojoša satura izstrāde meža īpašniekiem"

LMIB realizē projektu "Izglītojoša satura izstrāde meža īpašniekiem"

Ar Meža attīstības fonda atbalstu, Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) no 2021. gada maija līdz decembrim realizēja projektu “Izglītojoša satura izstrāde meža īpašniekiem”.

Projekta mērķis ir nodrošināt meža īpašniekiem un plašākai sabiedrībai izglītojošu saturu par meža resursiem un meža apsaimniekošanas dažādiem aspektiem. Tieši Covid-19 ierobežojumi pamudināja LMIB piedāvāt ne tikai biedrības biedriem, bet meža īpašniekiem neatkarīgi no piederības kādai organizācijai, kā arī jebkuram interesantam izglītojošu saturu par aktuālām tēmām, kas skar meža īpašniekus un meža apsaimniekošanu.

Projekta ietvaros noorganizēti 12 tiešsaistes semināri, kuri ir pieejami LMIB mājaslapā, sadaļā Zināšanas (www.mezaipasnieki.lv/zinasanas). Piedaloties ekspertiem, tiešsaistes semināri nereti papildināti arī ar video materiāliem, lai uzskatāmi parādītu dažādos tēmas aspektus – piemēram praktiski padomi jaunaudžu kopšanā, ciemošanās eksperimentālajā stādījumā vai apskatīti upmalas meži. Projekta ietvaros, izveidots arī izglītojošs video materiāls par stumbra individuālo aizsardzības metožu izvērtējumu jaunaudzēs, kā arī reportāža no iršu postījumiem bērzu jaunaudzēs.

Tāpat, lai sniegtu vispārēju ieskatu par dažādām Latvijas koku sugām, sadarbībā ar Sigitu Vaivadi izveidota video lekciju sērija “Koku stāsti”, kas ir vērtīgs izziņas materiāls par koku sugu bioloģiju, un to izmantošanu gan ikvienam meža īpašniekam, gan arī skolu audzēkņiem.

 

Paldies par ieinteresētību un ceram turpināt iesākto arī 2022. gadā!