Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Meža inventarizācijas dati privātpersonām tagad ērti pieejami bez maksas

Meža inventarizācijas dati privātpersonām tagad ērti pieejami bez maksas

Valsts meža dienests privātpersonām atvieglojis piekļuvi inventarizācijas datiem par savā īpašumā esošo mežu. Meža valsts reģistrā privātpersonas bez maksas, autentificējoties ar Latvija.lv rīkiem, var apskatīt sava meža inventarizācijas ģeogrāfiskos un tekstuālos datus, kā arī tos lejupielādēt. Turpmāk šīs informācijas saņemšanai privātpersonām nav nepieciešams ar Valsts meža dienestu slēgt līgumu par Meža valsts reģistra izmantošanu un vērsties ar iesniegumu bezmaksas informācijas saņemšanai. Juridiskām personām datu saņemšanai saglabājas līdzšinējā kārtība.

Meža valsts reģistrs (https://gis.vmd.gov.lv) ir Valsts meža dienesta (VMD) uzturēta informācijas sistēma par mežu un tajā notikušo saimniecisko darbību. Šajā sistēmā VMD reģistrē arī informāciju par veiktajām meža inventarizācijām.

Ikviena privātpersona Meža valsts reģistrā, autentificējoties ar portāla Latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli, piemēram, izmantojot internetbanku, bez maksas var apskatīt sava meža inventarizācijas ģeogrāfiskos un tekstuālos datus, kā arī tos izdrukāt vai lejupielādēt. Iepriekš privātpersonas bezmaksas informāciju par savā īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošo mežu varēja saņemt, noslēdzot līgumu ar VMD par Meža valsts reģistra izmantošanu, un vēršoties ar iesniegumu par bezmaksas sadaļas inventarizācijas datu piekļuvi.

Savukārt juridiskām personām tāpat kā līdz šim, lai varētu izmantot Meža valsts reģistrā iekļauto informāciju par meža inventarizāciju, ar VMD ir jānoslēdz līgums par Meža valsts reģistra izmantošanu.

Līdzšinējā kārtība par līguma slēgšanu un iesnieguma iesniegšanu privātpersonām saglabājas, ja tās vēlas piekļūt Meža valsts reģistra maksas sadaļai, kurā meža īpašnieks iesniedz iesniegumu koku ciršanai, paziņojumu par koku ciršanu vai pārskatu par veiktu mežsaimniecisko darbību meža īpašumā.

Arī tām privātpersonām, kuras vēlas Meža valsts reģistrā esošos datus par savā īpašumā esošajiem mežiem nodot trešo personu informācijas sistēmām, līdzšinējā kārtība par līguma slēgšanu un iesnieguma iesniegšanu nemainās.

Viena no VMD darbības prioritātēm tuvāko gadu laikā ir e-pakalpojumu attīstība, nodrošinot meža īpašniekiem un medniekiem to saņemšanu bez maksas. Iespēja privātpersonām bez maksas apskatīt sava meža inventarizācijas datus ir viens no pirmajiem bezmaksas e-pakalpojumiem, kuru saviem klientiem nodrošina VMD.

Valsts meža dienesta misija ir rūpēties par atbildīgu meža izmantošanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm, ikreiz sasniedzot labāko rezultātu. VMD uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu, ugunsdrošību un medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu; piedalās meža nozares politikas veidošanā un ieviešanā; īsteno meža ugunsdzēsību; uzrauga, kā noteiktās prasības ievēro tirgus dalībnieki, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, kā arī tirgotāji un pārraudzības organizācijas. VMD ir zemkopības ministra padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

Avots: ZM