Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Meža īpašnieki aicina svītrot no Atjaunojamās enerģijas direktīvas aizliegumu izmantot malku un šķeldu siltumapgādē

Meža īpašnieki aicina svītrot no Atjaunojamās enerģijas direktīvas aizliegumu izmantot malku un šķeldu siltumapgādē

Eiropas Komisijas izstrādātā jaunā Atjaunojamās enerģijas direktīvas versija paredz pēc 2030.gada pārtraukt izmantot primāro meža biomasu enerģijas ieguvei. Faktiski tas nozīmē, ka jebkurš mežsaimniecības produkts, ieskaitot zemas kvalitātes koksni un arī šķeldu, nedrīkst tikt izmantota enerģijas iegūšanai, tai skaitā siltumapgādē, jo tas neesot ilgtspējīgs un atjaunojams izejmateriāls. Vairāku Eiropas Ziemeļu reģiona valstu meža īpašnieku organizācijas ir nosūtījušas vēstuli atbildīgajām personām Eiropas Komisijā, Eiropas Parlamentā un arī Zviedrijas kā prezidējošās valsts atbildīgajiem pārstāvjiem ar skaidrojumu, kāpēc šis nosacījums nav atbalstāms. Diskusijas par šo direktīvu ir finiša taisnē pēc tam, kad par Eiropas Komisijas sagatavotu priekšlikumu pērn septembrī nobalsoja Eiropas Parlaments. Šobrīd diskusijas ir tā sauktajā Trialogā, kur piedalās Parlaments, Komisija un šobrīd prezidējošā valsts Zviedrija, kas pārstāv dalībvalstis. 

No Latvijas vēstuli parakstījušas desmit meža īpašnieku organizācijas, kas apsaimnieko vairāk kā 200 tūkstošus ha mežus. Vēstules teksts: 

Kopš 2022. gada 1. janvāra RED II* direktīvā ir ieviesta uz risku balstīta pieeja, kas joprojām nav izvērtēta. Tomēr līdz ar RED III direktīvas priekšlikuma publicēšanu, Eiropas Komisija turpmāk rosina noteikt stingrākus pasākumus un Eiropas Parlaments ir lēmis par jauniem ierobežojumiem meža īpašniekiem.

Šobrīd Latvijā mazās privāto mežu īpašniekus pārstāvošās organizācijas asi protestē pret jauno “primārās koksnes biomasas”** klasifikāciju atjaunojamās enerģijas ražošanai, kas nosaka, ka primārās koksnes biomasa uzskatāma par neatjaunojamu un netiek atzīta enerģijas izmantošanā. Esošajā rezolūcijā risinājums soli pa solim atteikties no primārās koksnes biomasas ir principiāli nepieņemams. 

Primārās koksnes biomasas izslēgšanai kā otrās šķiras izejvielai, kuras klasificēšanu kā atjaunojamo enerģiju paredzēts pakāpeniski atcelt, ir tālejošas sekas. Dalībvalstīs tas paver iespēju piemērot papildus nodokli par CO2 tai brīdī, kad malku vairs neatzīs par atjaunojamo energoresursu.

Šādi lēmumi radītu negatīvas sekas ne tikai klimata politikas ziņā, bet vistiešāk finansiāli smagi ietekmētu daudzus mazos meža īpašniekus. Tieši privātajos mežu īpašumos esošais mežsaimniecības blakusproduktu apjoms visbiežāk tiek realizēts vietējo reģionu enerģētiskās koksnes tirgos. Ja liels mazvērtīgās biomasas apjoms paliks un sadalīsies mežos, tad šajos reģionos būtiski palielināsies CO2 emisijas. Koksnes satrūdēšana mežā nekādā veidā nespēs aizstāt fosilās izejvielas, tas ir pretrunā ar “Zaļā kursa” mērķiem un tā rezultātā mums nāksies spert vairākus milzīgus soļus atpakaļ  klimata aizsardzības kontekstā. 

Atņemot koksnei atjaunojamās enerģijas statusu, ilgtermiņā tas var atstāt negatīvas sekas uz vietējo enerģētikas tirgu un nostāda meža īpašnieku neizdevīgā situācijā salīdzinājumā ar citiem koksnes veidiem biomasas tirgos. Tas samazina arī iespējas veikt mērķorientētus ieguldījumus mežsaimniecībā. Reģionos tas  ietekmēs vispārējo enerģētikas piegādi ar atjaunojamiem resursiem un kavēs iespēju meža īpašniekiem dažādot mežaudzes ar klimata pārmaiņām piemērotākām koku sugām.

10 organizācijas, kas zemāk parakstījušās un apņēmušās rūpēties par labāku klimata aizsardzību un Eiropas mežu saglabāšanu, iebilst pret šādu politikas virzienu, kas balstās uz vienpusējiem pamatojumiem no apšaubāmām kampaņām, nevis uz argumentētu pieeju un datos balstītu analīzi. 

“Zaļā kursa” idejas vārdā mēs aicinām atturēties no jaunās “primārās koksnes biomasas” klasifikācijas ieviešanas “Atjaunojamo energoresursu direktīvā”, kas ilgtermiņā negatīvi ietekmēs klimatu, enerģijas piedāvājumu reģionos un sociāli ekonomisko stabilitāti lauku apvidos.

Vēstuli parakstījušās organizācijas

:

  1. Meža īpašnieku apvienība „Bārbele",

  2. Mežsaimnieku apvienība „Krāslava",

  3. Kuldīgas Meža īpašnieku apvienība, 

  4. Kurzemes Meža īpašnieku apvienība, 

  5. Meža īpašnieku apvienība “Vidzemes augstienes meži”, 

  6. Meža pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks”; 

  7. Meža pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Mūsu mežs”, 

  8. Meža īpašnieku biedrība „Meža konsultants", 

  9. Rūjienas meža īpašnieku biedrība, 

  10. Latvijas Meža īpašnieku biedrība.

*Atjaunojamo energoresursu direktīva

** Vienkāršots tulkojums – jebkura koka daļa, kas nāk no meža, izņemot mizu. 

Informāciju sagatavoja Sigita Alksne 26814105