Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Meža īpašnieki, nozarē strādājošie un uzņēmēji gūst pamatzināšanas meža apsaimniekošanā

Meža īpašnieki, nozarē strādājošie un uzņēmēji gūst pamatzināšanas meža apsaimniekošanā

Sākoties septembrim, vairākiem privāto mežu īpašniekiem, nozarē strādājošiem un uzņēmējiem bija iespēja piedalīties apmācību programmā “Starptautiska maza mēroga mežsaimniecība 1”.

Linneja universitāte no Zviedrijas sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti šogad pirmo reizi programmu īstenoja Latvijā. Sākotnēji programma izveidota un pielietota Zviedrijas meža īpašniekiem, apmācot vairāk nekā 42 000 meža īpašnieku. Arī Latvijas Meža īpašnieku biedrība piedalījās programmas īstenošanā, piesaistot mērķa auditoriju un izveidojot dalībnieku grupu. 
 

Dalībniekiem no septembra līdz decembrim bija iespēja izglītoties trīs programmas apmācību moduļos saistībā ar meža apsaimniekošanu - meža ekoloģijā, meža uzmērīšanā, mežsaimniecībā un mežkopībā. Apmācību procesā pielietoja lekcijas, praktiskās nodarbības mežā, ieskaites un pašmācību, kur dalībniekiem bija jāveic dažādi uzdotie mājasdarbi savā vai uzņēmuma meža teritorijā. Lai pabeigtu apmācības, bija jāapmeklē visas lekcijas un praktiskās nodarbības mežā, sekmīgi jānokārto trīs ieskaites, jāizpilda visi uzdotie mājasdarbi. 
 

Pirmais apmācību modulis - meža ekoloģija norisinājās septembrī. Izvēlētais apmācību objekts bija MPS zinātnes un mācību atbalsta centrs "Mežmāja". Visi moduļi bija divu dienu praktiskās un teorētiskās apmācības kādā no piemērotākajiem objektiem visā Latvijā. Katra moduļa pirmajā dienā notika iepriekšējā moduļa eksaminācija. 

 

meza ipasnieku apmacibas 2

Dalībnieku un organizatoru kopbilde

 

Otrais apmācību modulis bija par meža uzmērīšanu, kas notika Jelgavā, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža fakultātē un MPS Jelgavas meža novada objektos. 

Diena iesākās ar meža ekoloģijas moduļa eksamināciju. Eksaminācija notika mežā, sastāvēja no iepriekšējā moduļa iegūtajām zināšanām - jāatpazīst 10 Latvijas mežos sastopamākie koki, 10 lakstaugi, jāatpazīst augsnes horizonti un pēc iegūtās informācijas jānosaka esošā nogabala meža tips. 

 

meza ipasnieku apmacibas 3

Dalībnieku pirmā moduļa eksaminācija

 

Pēc eksaminācijas norisinājās otrs apmācību modulis, kura laikā dalībnieki apguva dažādu mežaudžu dendrometrisko rādītāju nozīmi tālāko meža apsaimniekošanas darbu plānošanā, piemēram, audzes sastāva veidošanā, kopšanas ciršu nepieciešamībā utt. Iegūstot teorētiskā zināšanas, nācās tās pielietot praktiski - veicot dažādu rādītāju uzmērīšanu ar mērinstrumentiem, kā augstummēru SUUNTO, dastmēru, biterliha reloskopu. Iegūtos uzmērītos mežaudžu dendrometrikos rādītājus dalībniekiem nācās izmantot un salīdzināt dažādās mežaudžu raksturojošās formulās - audzes šķērslaukums, audzes krāja, viena koka tilpums, koku skaits uz hektāra utt.

 

 

meza ipasnieku apmacibas 4

Otrā moduļa noslēgums

 

Trešais un pēdējais apmācību modulis mežsaimniecība un mežistrāde norisinājās MPS zinātnes un mācību atbalsta centrā "Vētraine".

Pirmās dienas sākumā notika lekcijas par mazo mežizstrādes tehniku, otrā modeļa eksaminācija un mazās meža tehnikas apskate mežā. 

Otrās dienas sākumā notika teorētiskas lekcijas par mežizstrādi un cirsmu ierīkošanu, pēc tam dalībniekiem iegūtās zināšanas no otrā moduļa par meža uzmērīšanu nācās pielietot ar mežizstrādi saistītu lēmumu pieņemšanā. No iegūtajiem mežaudzes raksturojošiem rādītājiem bija jānosaka krājas kopšanas cirtes nepieciešamība. Tālāk saistībā ar mežizstrādi - jāizstrādā cirsmas plāns (cirsmas izkārtojums, tehnoloģiskie koridori, krautuves ierīkošana utt.) gan uz papīra, gan dzīvē. Tika rādīti piemēri kā vajadzētu darīt, kā arī ko nevajadzētu cirsmu plānošanā. Dalībnieki apmācību nobeigumā tika aizvesti uz audzi, kas ir kā pozitīvs piemērs kvalitatīvas audzes izveidošanai ar krājas kopšanas ciršu palīdzību. 

 

meza ipasnieku apmacibas 5

Trešā moduļa teorētiskā daļa

 

Apmācības noritēja veiksmīgi, to atzīst gan programmas īstenotāji, gan apmācību dalībnieki. Pēc programmas apgūšanas iegūtās zināšanas par meža apsaimniekošanu viņi spēs pielietot ikdienā, risinot jautājumus saistībā ar savu meža īpašumu vai darba gaitās sastopamo. 

 

Apmācību pamatā uzsvars ir uz meža īpašnieku - cilvēks, kuram ir savs mežs, iespēja veikt un saprast, kā plānot meža apsaimniekošanu atbilstoši savām vērtībām.

 

Cerēsim uz tālāko sadarbību un šo apmācību rīkošanu arī nākotnē, lai varam turpināt izglītot par meža apsaimniekošanu meža īpašniekus, kā arī nozarē strādājošos un uzņēmējus!