Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Meža īpašnieki uzsāk ūpja aizsardzības pasākumus

Meža īpašnieki uzsāk ūpja aizsardzības pasākumus

Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMĪB) šogad uzsāk ūpja Bubobubo aizsardzības projektu privātajos mežos. Ūpis ir Latvijā un Eiropā lielākā pūču suga, kuras ķermeņa garums ir ap 60 – 75 cm. Projekts tiek īstenots Latvijas Vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu aktivitātē Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana, un projekta gaitā privātos mežos tiks uzstādītas 37 platformas ūpju ligzdošanai.

Dalībai projektā pieteicās LMĪB biedri - gan fiziskas, gan juridiskas personas, atvēlot savus meža īpašumus platformu uzstādīšanai. Projekta aptveramā ģeogrāfija ir visai plaša – ir pārstāvēta gan Kurzeme, gan Latgale, gan Vidzeme. Visi objekti atrodas mežaudzēs, kur ūpis potenciāli varētu ligzdot atbilstoši Pūču sugu aizsardzības plānā noteiktajām prioritārajām teritorijām ūpim.

upju karte.PNGŪpim kā lielākajam pūčveidīgajam putnam ir nepieciešamas plašas ligzdas. Līdzīgi kā citas pūču sugas, tas ligzdu pats nebūvē, bet piemērotā substrātā izkašņā bedrīti dēšanai, šīs dēšanas bedrītes sasniedz ievērojamus apmērus: 30-50 cm diametrā ar 6-23 cm dziļumu. Šādās vietās tās apdraud dažādi plēsēji, kā arī putni ir sevišķi jutīgi pret traucējumu. Projekta vadītājs Juris Zalmanis stāsta: “Projektā paredzēts izvietot ligzdošanas platformas ūpim 6-8 metru augstumā koku zaru žuburos vai zaru žāklēs. Un ir cerība, ka kādā no nākamajiem gadiem ūpis izvēlēsies mūsu uzstādītās platformas ligzdošanai”.

Kā skaidro projektam piesaistītais pūču eksperts Gaidis Grandāns, ūpju populācijas lielums Latvijā ir ap 8 – 73 ligzdojoši pāri. Smilšakmens atsegumos ligzdojošā populācija gandrīz izzudusi vai izzūdoša. Sugas apdraudētība Latvijā, atbilstoši starptautiski atzītajiem IUCN kritērijiem - kritiski apdraudēts (CriticallyEndangered, CR), jo tā populāciju veido mazāk kā 50 pieauguši indivīdi. Lielākā skaitā sastopams Baltijas jūras piekrastē un lielo seklūdens ezeru (Babītes, Kaņiera, Engures ezeri) tiešā tuvumā

Projekts tiks īstenots ar LVAFA finansējumu 10 971,00 EUR apmērā un ar LMĪB līdzfinansējumu. Ūpju aizsardzības projekts tiks īstenots pusotra gada laikā – 2021.gadā izgatavojot un uzstādot platformas ūpju ligzdām, un 2022.gadā tās apsekojot.

Latvijas Meža īpašnieku biedrība ir nevalstiska organizācija. Viens no biedrības principiem ir atvērtums, jebkurš meža īpašnieks, var vērsties biedrībā, iepazīties ar pamatdokumentiem un atbalstot tajos ietvertos principus uzrakstīt iesniegumu un kļūt par Meža īpašnieku biedrības biedru.
Meža īpašnieku biedrība apvieno gan lielos un mazos privātos meža īpašniekus, gan komercsabiedrības, gan pašvaldības, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā atrodas mežs.

Vairāk informācijas: Projekta vadītājs Juris Zalmanis, t.25930288