Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Meža īpašniekiem par atļauju strādāt mežā nāksies maksāt vairāk

Meža īpašniekiem par atļauju strādāt mežā nāksies maksāt vairāk

Ministru kabinets 29.novembrī ir veicis grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām", kas nozīmē, ka turpmāk, lai no Valsts meža dienesta saņemtu atļauju veikt saimniecisko darbību mežā, būs jāmaksā ievērojami vairāk.

Biedrība jau iepriekš ir norādījusi, ka kopumā atbalsta un saprot nepieciešamību paaugstināt Valsts meža dienesta atalgojumu un IT sistēmu attīstību, jo arī meža īpašnieki ir ieinteresēti, lai Valsts meža dienestā strādā kompetenti un motivēti darbinieki, taču nodevu piedāvātais palielinājums ir nesamērīgi augsts, jo īpaši brīdī, kad lielai sabiedrības daļai jādomā par izdevumu sabalansēšanu. 

Pēc vairākkārtēju iebildumu iesniegšanas ir izdevies panākt, ka vienā apliecinājumā var iekļaut ne vairāk kā trīs viena ciršu veida cirsmas, lai gan sākotnējais piedāvājums bija tikai viena cirsma. Tāpat izdevies panākt, ka tiek izdalīta  sanitārā cirte, kopšanas cirte jaunaudzēs un rekonstruktīvā cirte, kur maksājums noteikts 5 EUR nevis 30 EUR kā sākotnēji piedāvāts. Nodeva par šāda veida darbībām vispār nebūtu piemērojama, jo tās ir darbības, lai uzlabotu meža audžu augšanu, līdz ar to piesaistītu vairāk CO2, kā arī mazinātu kaitēkļu savairošanās risku, piemēram, ziemas periodā izcērtot vējgāztās un lauztās egles, tādējādi mazinot egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās riskus. Jaunie valsts nodevu apmēri apskatāmi ŠEIT

Meža īpašnieki cer, ka laikā, kad strauji pieaugušas gan ikdienas, gan mežsaimnieciskās Izmaksas, šis būs vienīgais nodevu un nodokļu celšanas gadījums un nākamā valdība nepieļaus tālāku izmaksu pieaugumu.

Meža īpašniekiem atgādinām, ka ciršanas apliecinājums ir derīgs trīs gadus, savukārt jaunās nodevas stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī.