Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Meža nozares organizācijas Sadarbības memorandā vienojas par kopīgām interesēm attīstībai

Meža nozares organizācijas Sadarbības memorandā vienojas par kopīgām interesēm attīstībai

Meža nozares organizācijas ir parakstījušas Sadarbības memorandu, kurā apliecina vienotu redzējumu Nacionālā attīstības plāna un Meža nozares stratēģisko mērķu sasniegšanai. Ņemot vērā Latvijas meža resursu nozīmīgo lomu Latvijas tautsaimniecībā un neatkarībā, koksnes uzmērīšanas sistēmas attīstībai Latvijā ir stratēģiska nozīme godīgas konkurētspējas un investīciju piesaistes nodrošināšanā.

Jānis Magaznieks, Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrības un Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrības vienotās konsultatīvās padomes (VKP) valdes loceklis norāda, ka saprotama un standartizēta kokmateriālu uzskaite ir svarīgs priekšnosacījums mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanā un meža nozares digitalizācijā. Lai veidotu Latvijā uzticamu un neatkarīgu koksnes plūsmas sistēmu, ir izstrādātas vairākas procedūras koksnes uzskaitei, tilpuma mērīšanai un kvalitātes noteikšanai. Līdz ar VKP Sadarbības memorandu parakstījušas arī Latvijas Kokrūpniecības federācija un Latvijas Meža īpašnieku biedrība.

Lai sasniegtu Nacionālā attīstības plāna un meža nozares mērķus, organizācijas ir definējušas kopīgās intereses:

  1. lai meži tiktu apsaimniekoti Latvijas valsts un sabiedrības labā, sniedzot lielāko vērtību, ko var radīt ilgtspējīga meža apsaimniekošana;
  2. lai dabas resursi būtu apsaimniekoti tā, lai šodienas rīcība nesamazinātu rītdienas izvēles iespējas, tajā pašā laikā nesamazinot to vērtību un
  3. lai meža nozares darbs ir vērsts uz tādas uzņēmējdarbības vides radīšanu, kas motivē nozares un tautsaimniecības turpmāku izaugsmi.

Meža nozares specifika ir saistīta ar koka kā bioloģiska materiāla īpašībām, mežsaimniecības cikla ilglaicīgumu un koksnes pārstrādes ķēdes kompleksumu, tāpēc ļoti būtiska ir sadarbība starp nozares organizācijām šādu jautājumu risināšanā:

  • produktivitātes palielināšanā,
  • inovāciju un eksporta veicināšanā,
  • godīgas konkurences kultūras veidošanā,
  • nozares darbinieku ienākumu celšanā un iekļaujoša darba tirgus veidošanā,
  • konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstīšanā un lielākas kapitāla piesaistes veicināšanā,
  • ilgtspējīgas saimnieciskās darbības īstenošanā, kā arī sakārtotas, prognozējamas un biznesa vides izmaiņām atbilstošas normatīvās vides nostiprināšanā.


Parakstot Memorandu, organizācijas ir apliecinājušas vienotu izpratni par meža nozares vērtībām, kas ir neatkarīga valsts, kuras pamats ir stiprs cilvēks, un ka zeme un darbs ir mūsu labklājības saknes.

 

Vairāk informācijas:


Jānis Magaznieks 26669793

Arnis Muižnieks 29104286

Kristaps Klauss 29473857