Meža zināšanu dienas

Meža zināšanu dienas

Biedrība, sadarbībā ar Latvijas Valsts Mežzinātnes institūtu “Silava”, ik gadu savu biedru zināšanu pilnveidošanai organizē Meža zināšanu dienas. Meža zināšanu dienās meža īpašniekiem ir ne tikai iespēja iegūt jaunas zināšanas par aktuālajiem mežsaimniecības jautājumiem, bet arī uzdot interesējošos jautājumus Silavas zinātniekiem.  Meža zināšanu dienas tiek organizētas jau kopš 2013. gada, pulcinot lielus un mazus meža īpašniekus un dažādus zinātniekus, kuri iepazīstina ar saviem pētījumiem ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Ārzemēs esam iepazinušies arī ar Igaunijas un Somijas mežu apsaimniekošanas pieredzi un normatīvo regulējumu.

Ieskatam Somijas brauciena pieredze (Čiekurs 8-9.lpp):

Attēls
zinasanu_dienas