Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Mežsaimniecības konference meža īpašniekiem 2022

Mežsaimniecības konference meža īpašniekiem 2022

2022.gada 23.novembrī no plkst. 10.00 norisināsies “Mežsaimniecības konference meža īpašniekiem 2022” , kuru organizē Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Meža konsultāciju pakalpojumu centru.

Konference notiks klātienē - Ogres centrālajā bibliotēkā, Brīvības ielā 35, Ogrē. Tie, kuri nevar ierasties klātienē, aicināti piedalīties tiešsaistē www.laukutikls.lv vai www.llkc.lv.

Galvenā tematika konferencē saistīta ar aktualitātēm meža apsaimniekošanā. Klausītāji tiks informēti par ZM plānoto ES atbalstu mežsaimniecībai Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) Stratēģiskā plāna 2023.-2027. gadam ietvarā un sagaidāmajām izmaiņām atbalsta saņemšanas nosacījumos. Tiks apskatīti KLP ietvertie zināšanu un prasmju pārneses pasākumi, kā arī informācija par konsultācijām privāto mežu īpašniekiem. Konferences laikā dalībnieki tiks aicināti izteikt viedokli par svarīgākajām temām apmācībām un pieredzes apmaiņas pasākumiem, arī konsultācijām.

Konferencē meža īpašniekiem būs iespēja uzzināt arī par Valsts meža dienesta aktualitātēm, situāciju ar egļu astoņzobu mizgraužu izplatību, par LVM GEO lietotnē publiski pieejamiem meža inventarizācijas datiem un to izmantošanas iespējām ikdienas meža apsaimniekošanā. Arī par Dabas aizsardzības pārvaldes darbībām LIFE-IP projekta “LatViaNature” ietvaros un redzējumu par dabas saglabāšanas mērķu sasniegšanu mežu teritorijās. 

 

Konferences programma: ŠEIT

Reģistrācija konferencei (vēlams līdz 20.novembrim): ŠEIT 

Vairāk informācijas par konferenci atradīsiet www.mkpc.llkc.lv

 

Avots: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs