Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Mūžizglītības paplašinošā mežsaimniecība / Life-long Learning Forestry Extended

Mūžizglītības paplašinošā mežsaimniecība / Life-long Learning Forestry Extended

Zviedrijas-Baltijas-Ukrainas projekts meža īpašnieku un profesionāļu izglītošanai (life-long learning forestry extended Swedish-Baltic-Ukrainian project for the education of forest owners and professionals). 

Projekta mērķis veidot izglītojošu platformu ar partneriem, lai nodrošinātu akadēmiskus meža apsaimniekošanas kursus meža īpašniekiem un profesionāļiem savstarpējai apmaiņai iesaistītajās valstīs. Mēs pētām izglītības zināšanu ietekmi uz mežsaimniekiem (The aim of the project is to create an educational platform with partners for an academic forest management course for forest owners and professionals for exchange in the participating countries. We study the impact of education on foresters). 

Projekta uzsākšanas periods (Project start periods): 2023.g. septembris (September, 2023).

Projekta partneri (project partners):

  • Estonian University of Life Sciences 
  • Kiev School of Economics
  • Latvian Forest Owner Association
  • Latvian University of Life Sciences and Technology
  • Latvian State Forest Research Institute "Silava"
  • Linnaeus University