Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Nodevu palielināšana ir nevēlama tendence birokrātijas mazināšanai

Nodevu palielināšana ir nevēlama tendence birokrātijas mazināšanai

 

 

Informācija medijiem
2022.gada 11.oktobrī

 

Nodevu palielināšana ir nevēlama tendence birokrātijas mazināšanai

Šodien Ministru Kabinets skatīs grozījumus MK 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām". Meža īpašnieki 50kārtīgu palielinājumu par ciršanas apliecinājuma saņemšanu uzskata par nesamērīgu. 

Latvijas Meža īpašnieku biedrība atbalsta un saprot nepieciešamību paaugstināt Valsts meža dienesta atalgojumu, jo arī meža īpašnieki ir ieinteresēti, lai Valsts meža dienestā strādā kompetenti un motivēti darbinieki. Tāpat arī ir saprotams, ka nodevas nav mainītas ilgu laiku un tās varētu palielināt, taču attiecībā uz atsevišķiem ciršu veidiem palielinājums ir nesamērīgs. Ir pieņemams, ka nodevu galvenajai cirtei varētu palielināt no esošiem 4,27 EUR uz 20 EUR. Bet, ja par tādu pašu administratīvu aktu galvenās cirtes veikšanai, pēc grozījumu pieņemšanas, būs jāmaksā 210 EUR, tad palielinājums ir 50-kārtīgs. Un īpaši bīstami ir palielināt nodevas apjomu uz krājas kopšanas un sanitārajām cirtēm, kuras nepieciešams veikt, lai nodrošinātu mežu produktivitāti un kaitēkļu ierobežošanu, īpaši ņemot vērā egļu astoņzobu mizgraužu invāziju. 

Lai arī pašreizējā brīdī ir salīdzinoši augstas cenas arī mazvērtīgākajiem koksnes sortimentiem, tomēr šāda sortimentu cena nav prognozējama ilgam periodam, tamdēļ jāņem arī vērā, ka cirsmās, it īpaši privātajos mežos, ir daudz pāraugušu baltalkšņu audžu, kas parasti dod nelielu peļņu vai pat rada zaudējumus. Tik nesamērīgi ceļot valsts nodevas apmēru, pastāv risks nesaimnieciskai platību apsaimniekošanai. Būtisks izmaksu pieaugums valsts nodevu formā var kavēt enerģētiskās koksnes ieguvi, kas it īpaši būtiska ir tiecoties uz valsts enerģētisko neatkarību. LMĪB valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks skaidro, ka ņemot vērā aptaujāto meža īpašnieku viedokli, samērīga valsts nodevas likmes nedrīkstētu pārsniegt 20 eiro, kas būtu gandrīz 5 kārtīgs pieaugums salīdzinājumā ar esošo situāciju. Jāņem vērā, ka  šie nav vienīgie meža īpašnieku izdevumi  realizējot valsts uzlikto birokrātisko slogu personai labvēlīga administratīvā akta- ciršanas apliecinājuma saņemšanu. Vairāku simtu eiro lieli izdevumi veidojas veicot cirsmas platības uzmērīšanu, visu koku uzmērīšanu nosakot koksnes krāju, kā arī nodrošinot derīgas meža inventarizācijas esamību.” Mūsu kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā šādas nodevas par atļaujas saņemšanu nav vispār. 

Sanitārajām un kopšanas cirtēm  izsniedzamos ciršanas apliecinājumus nebūtu jāapliek ar valsts nodevu, jo tās ir darbības, lai uzlabotu audžu augšanu, līdz ar to piesaistītu vairāk CO2, kā arī mazinātu kaitēkļu savairošanās risku, piemēram, ziemas periodā izcērtot vējgāztās un lauztās egles, tādējādi mazinot egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās riskus. Pie piedāvātās valsts nodevas likmes, pat mazākiem meža īpašniekiem var veidoties situācijās, kad valsts nodeva, veicot darbības vairākos nogabalos, meža veselības stāvokļa uzlabošanai veido vairāk kā 100 eiro.

Latvijas Meža īpašnieku biedrība aicina neapstiprināt nesamērīgu nodevas apjoma pieaugumu, it īpaši situācijā, kad izmaksu pieaugums ir vērojams daudzās sadzīves jomās!


"Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām" grozījumu projekts apskatāms - www.tapportals.mk.gov.lv

 

Latvijas Meža īpašnieku biedrība ir lielākā meža īpašniekus un apsaimniekotājus pārstāvošā organizācija, kas apvieno fiziskas un juridiskas personas. Biedrības mērķis ir Veicināt ilgtspējīgas un ekonomiski efektīvas mežsaimniecības attīstību Latvijā.

Informāciju sagatavoja Aiga Grasmane 29421875.