Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Par staltbriežu medību termiņa pagarinājumu

Par staltbriežu medību termiņa pagarinājumu

Ievērojot ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteikto dzinējmedību aizliegumu, lai sekmētu 2020./2021. gada medību sezonai noteiktā staltbriežu pieļaujamā nomedīšanas apjoma izpildi, kas nepieciešama postījumu ierobežošanai, saskaņā ar Medību likuma 6.pantu, Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr. 421 "Medību noteikumi" 3.1.2., 7., 10. punktu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17. panta pirmo un trešo daļu:

1. 2020./2021. gada medību sezonā staltbriežu medību termiņu nosaku līdz 14.02.2021.

2. No 01.02.2021. līdz 14.02.2021. nosaku šādus staltbriežu medību ierobežojumus:

2.1. staltbriežus atļauts medīt individuālajās medībās;

2.2. individuālajās staltbriežu medībās šķirnes medību suni atļauts izmantot tikai ievainota dzīvnieka atrašanai.

Pilns VMD rīkojums pielikumā