Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Pārskats par saimniecisko darbību mežā jāiesniedz līdz 1.februārim

Pārskats par saimniecisko darbību mežā jāiesniedz līdz 1.februārim

Meža īpašniek! Ja 2020. gadā esi veicis saimniecisko darbību savā mežā, tad iesniedz informāciju par to Valsts meža dienestam!

Informācija ir jāiesniedz, ja iepriekšējā gadā mežā ir veikta koku ciršana, jaunaudžu kopšana, meža atjaunošana vai meža ieaudzēšana.

Sakarā ar to, ka  visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, Valsts meža dienests lūdz šajā periodā atturēties no klātienes apmeklējuma mežniecībās. Informāciju par iepriekšējā kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko darbību meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var iesniegt:

1) tiešsaistē Meža valsts reģistrā, ja ir noslēgta vienošanās ar VMD par sistēmas tiešsaistes izmantošanu;

2) kā elektronisku dokumentu, parakstītu ar elektronisko parakstu, nosūtot to uz mežniecības oficiālo e pasta adresi. Mežniecību adreses pieejamas šeit;

3)  ar pasta starpniecību;

4) ievietojot pārskatu pie mežniecībām izvietotajās pastkastītēs;

5) izmantojot portāla Latvija.lv pakalpojumu "Iesniegums iestādei", kur brīvā formā var norādīt nepieciešamo informāciju vai iesniegumam kā pielikumu pievienot aizpildītu pārskata veidlapu.

 

Informācijas apkopojumam ieteicams izmantot veidlapu paraugus, kas pieejami šeit

 

Informācijas avots: Zemkopības ministrija