Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Pārstāvniecības nodrošināšana starptautiskajās organizācijās 2023

Pārstāvniecības nodrošināšana starptautiskajās organizācijās 2023

Saglabāt meža īpašnieku pārstāvniecību arī turpmāk starptautiskās organizācijās un iespējas veikt jauno speciālistu izglītošanu - Latvijas Meža īpašnieku biedrība veic biedru naudas maksājumus par 2023. gadu. Iegūt informāciju par ES notiekošajiem lēmumu pieņemšanas procesiem un dokumentiem, kas var ietekmēt meža apsaimniekošanu, meža ekosistēmas pakalpojumu vērtēšanu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, Kopējās - lauksaimniecības politikas jautājumus mežsaimniecības atbalsta pasākumu sakarā, pasākumus klimata izmaiņu mazināšanā- Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvji piedalās Eiropas privāto meža īpašnieku konfederācijas (CEPF), Eiropas zemes īpašnieku organizācijas (ELO) un Starptautisko ģimeņu mežsaimniecības alianses (IFFA) rīkotajās darba grupās un ģenerālajās asamblejās, Eiropas komisijas Mežsaimniecības un korķa koka sociālā dialoga grupā. Dalība starptautiskās organizācijas ir būtiska, kas ļauj aizstāvēt un veicināt Latvijas privāto mežu īpašnieku intereses Eiropā, kā arī veicināt ilgtspējīgu mežsaimniecību un meža aizsardzību. 

Projekta Nr. 23-00-S0MF06-000003

Projekta īstenošanas periods: 2023.gada 26.jūnija – 2023. gada 31. decembrim