Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Petīcija par reģionu pašnoteikšanos attiecībā uz mežu apsaimniekošanu

Petīcija par reģionu pašnoteikšanos attiecībā uz mežu apsaimniekošanu

Atmežošanas regula  (EUDR) nedrīkst apdraudēt lielo Eiropas ideju par mieru un labklājību, kā arī mūsu rūpīgas mežu apsaimniekošanas kultūru. Mēs aicinām uz tādu Eiropas politiku, kas atbalsta mūsu mežu īpašniekus aktīvā un ilgtspējīgā mežu apsaimniekošanā un kopšanā un ir vērsta uz mežu un to cilvēku vajadzībām, kuri par tiem rūpējas.
Tā vietā, lai pastāvīgi izvirzītu pārmērīgas prasības, tādējādi iedragātu viņu ticību Eiropas idejai, Briselei beidzot jāparāda viņiem uzticība. Ir vajadzīga politika, kas balstīta uz subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem. Tikai kopā ar meža īpašniekiem, nevis pret viņiem, varam nodrošināt ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, kas veicina klimata stabilitātes nodrošināšanā visas sabiedrības interesēs. 

Ir pienācis laiks mainīt kursu:

  • Lai to panāktu, politikas veidošanas procesā ir jāiesaista meža īpašnieki un uzņēmumi. Tāpēc mēs aicinām uz visaptverošu iesaistīšanos strukturētā dialogā par aktīvu un ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un uz Eiropas Komisijas skaidru apņemšanos, ka lēmumu pieņemšanas procesi ir jāoptimizē šim nolūkam.

  • EUDR pārskatīšana jāuzsāk nekavējoties, lai īstermiņā novērstu papildu slogu. Neviennozīmības un juridiskās neskaidrības ir ātri jānovērš, lai šī regula nekļūtu par slogu kopumu meža nozarei un tās uzņēmumiem.

  • Globālo atmežošanu un mežu degradāciju nevar ierobežot, birokrātiski ierobežojot daudzos mežu īpašniekus mūsu reģionā.
     

Aicinām parakstīt Austrijas kolēģu izveidoto petīciju: https://www.openpetition.eu/petition/online/for-self-determined-forest-management-against-an-eu-policy-of-paternalism

Lai parakstītu petīciju ir jāievada Jūsu vārds un uzvārds, un e-pasta adrese. Komentārus variet neievadīt. Variet izvēlēties, vai Jūsu vārds ir publiski redzams vai nē. Uz Jūs e-pasta adresi atnāks saite ar lūgumu apstiprināt Jūsu parakstu uz petīcijas. To izdariet, lai Jūsu paraksts tiktu reģistrēts.
 
Mūsu meži, lauki, pļavas, ganības, upes, kalni un ezeri, mūsu unikālā kultūras ainava ir mūsu reģionu iedzīvotāju dzīves pamats. Mūsu kopīgās mājas veido un uztur lauksaimnieki un mežu īpašnieki, ieguldot lielu darbu, rūpību un enerģiju. Mūsu mežu izcilais stāvoklis ir panākts, pateicoties mūsu mežu īpašnieku un lauksaimnieku gadsimtiem ilgajam atbildīgajam un ilgtspējīgajam darbam. Eiropā mūsu meži nodrošina kopumā 17,5 miljonus darbavietu mežsaimniecības un kokrūpniecības vērtību ķēdē, un to pievienotā vērtība ir vairāk nekā 1,1 triljons eiro gadā (ES 27, ieskaitot Norvēģiju, Šveici un Apvienoto Karalisti).
Arī turpmāk mums būs vajadzīgi veselīgi, dzīvotspējīgi un ilgtspējīgi meži, lai, izmantojot tradicionālo, aktīvo un ilgtspējīgo apsaimniekošanu, nodrošinātu to pakalpojumus mūsu kopējai dzīves un saimnieciskajai telpai, bet galvenokārt - nākamajām paaudzēm. Tas attiecas gan uz koksni kā izejvielu mūsu mājsaimniecībām, gan arī uz enerģiju, tīru ūdeni, drošību pret plūdiem, lavīnām, dubļu plūdiem, kā arī atpūtu.
Lai nodrošinātu, ka Eiropa arī turpmāk būs piemērota dzīvošanai un vērtīga, ir jāpieņem lēmumi, par kuriem atbildīgi ir paši reģioni. Šo Eiropas Savienības pamatprincipu apkopo termins "subsidiaritāte", un tam atkal ir jākļūst par Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma pamatu. Galu galā grupas, kas nav tieši atbildīgas par mūsu reģionu iedzīvotājiem un nav saistītas ar mūsu mežu apsaimniekošanu, nevar un nedrīkst lemt par to, kā mums jādzīvo. Briselē regulas un direktīvas ir jāizmanto, lai izveidotu tiesisko regulējumu, kas veicina brīvību un pašnoteikšanos un balstās uz paraugreģioniem Eiropā.
Mēs varam saglabāt mežus saviem bērniem un mazbērniem tikai tad, ja tie tiks aktīvi apsaimniekoti un kopti nākotnē. Tomēr tieši pret to vērsta pašreizējā ES politika, nosakot nepareizu kursu. Tā ir vienpusēji vērsta uz to, lai kavētu mežsaimniecību un kokmateriālu izmantošanu un atstātu mežus pašplūsmā. Tā balstās uz ideoloģiju, nevis uz faktiem, un uz paternālismu, nevis uz uzticēšanos.
Šī politika ir lemta neveiksmei. Tā ir kaitējums klimata aizsardzībai un mūsu dzīvotspējīgās mājvietu saglabāšanai. Un savā vienpusīgumā tā galu galā ir vērsta pret dzīves ekonomisko pamatu un cilvēku labklājības nodrošināšanu.
Tas apdraud darbavietas, reģionālās vērtību ķēdes un klimatam visnekaitīgākās no visām izejvielām - mūsu vietējās koksnes - piegādi.
Tā vēlas apkarot atmežošanu pasaulē (EUDR) un tādējādi apdraud mūsu pašu vietējo mežu nākotni, radot "birokrātisku monstru", kas palēninās steidzami nepieciešamo klimatnoturīgu mežu attīstību un saglabāšanu.
Šādi rīkojoties, tā apdraud mūsu mājvietas, mūsu iztikas līdzekļus, mūsu dzīvotnes un galu galā pat bioloģisko daudzveidību, ko tā ir vienpusēji apņēmusies aizsargāt.
Mēs aicinām jūs atbalstīt šo deklarāciju un tādējādi īstenot kampaņu par reģionu pašnoteikšanos attiecībā uz mežu apsaimniekošanu. Paldies par atbalstu!
 

Paldies par atbalstu, Waldverband Österreich no Vīnes