Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Prasām pārskatīt plānoto finansējuma samazinājumu jaunaudžu kopšanai!

Prasām pārskatīt plānoto finansējuma samazinājumu jaunaudžu kopšanai!

Aicinām meža īpašniekus sniegt savu atbalstu, parakstot petīciju, lai aicinātu Zemkopības ministriju pārskatīt plānotā finansējuma apmēru meža atbalsta pasākumiem Lauku attīstības programmas 2021-2027. ietvaros.

Ja iepriekšējā atbalsta periodā no Lauku attīstības programmas (LAP) meža īpašnieki jaunaudžu kopšanas un neproduktīvo audžu nomaiņas pasākumiem saņēma 24.3 milj. EUR , tad 2021-2027 gada plānošanas periodam no LAP plānots būtisks samazinājums - tikai 6 milj. EUR. Papildus vēl ieplānoti 16 milj. EUR no Atjaunotnes un noturības mehānisma (RFF), kas nav garantēti, jo pastāv riski, ka šajā atbalsta mehānismā meža pasākumus neapstiprina. Pat ja šo naudu jaunaužu kopšanai piešķirtu, samazinājums tik un tā būtu par 2,1 milj. EUR, kas mums šķiet nepieņemami, ņemot vērā jaunaudžu kopšanas pozitīvo ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanai! Mežsaimniecības atbalsta pasākumi ir īpaši nozīmīgi gan klimata pārmaiņu mazināšanai, nodrošinot nozīmīgu C02 piesaisti, palielinot audzes produktivitāti, līdz ar to arī tautsaimniecības izaugsmi, jo pēdējā desmitgadē jaunaudžu kopšanas apmērs audzis teju trīs reizes - no 11,7 tūkst ha līdz 33,6 tūkst. ha.

Petīciju var parakstīt šeit: https://www.peticijas.com/310800?u=6854262

Par ko ir petīcija?

Mēs, apakšā parakstījušies, aicinām Zemkopības ministriju pārskatīt plānotā finansējuma apmēru meža atbalsta pasākumiem Lauku attīstības programmas 2021-2027. ietvaros. Pašlaik ieplānotais  pieejamā finansējuma samazinājums jaunaudžu kopšanai un neproduktīvu audžu nomaiņai ir nepieņemams un netaisnīgs! Lai arī meža apsaimniekotāji, atšķirībā no citām sociālajām grupām, nav izcēlušies ar skaļiem paziņojumiem un protestiem, šis ir brīdis, kad mēs nedrīkstam klusēt! Latvijas mežu noturība pret klimata pārmaiņām, CO2 piesaistes apjoms un produktivitāte nākotnē ir lielā mērā atkarīga no tiem saimnieciskajiem pasākumiem, kurus mežā veicam šodien. Tieši tāpēc nevaram samierināties ar plāniem samazināt pieejamā finansējuma apjomu, kuru turklāt paredzēts gūt no vēl neapstiprinātiem finanšu avotiem! Mežs aizņem vairāk nekā 50 % Latvijas teritorijas. Meža nozare bija, ir un būs valsts dzīvotspējas balstītāja, un jo īpaši pašlaik, kad visi dzīvojam COVID-19 apstākļos! Mēs redzam, kā nemitīgi pieaug arvien jauni aprobežojumi meža apsaimniekošanai, arvien vairāk nauda tiek tērēta kompensācijām, nevis reāli padarīta darba atbalstam, pieaug īpašumu kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma nodokļu maksājumi. Tēlaini sakot, pienu gribas visiem, bet gotiņu pabarot - nē! Līdz ar to vēlreiz uzsveram - plānotais finansējuma samazinājums jaunaudžu kopšanai un neproduktīvu audžu nomaiņai ir nepieņemams, un tāpēc lūdzam to pārskatīt!