Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Rīgā dzīvojošajiem meža īpašniekiem iespēja saņemt Valsts meža dienesta pakalpojumus Rīgā

Rīgā dzīvojošajiem meža īpašniekiem iespēja saņemt Valsts meža dienesta pakalpojumus Rīgā

Līdz šim meža īpašniekiem visi iesniegumi, pieteikumi un pārskati bija jāiesniedz tajā Valsts meža dienesta (VMD) mežniecībā, kuras uzraugāmajā teritorijā atrodas īpašums. Šāda kārtība ievērojami apgrūtināja tos meža īpašniekus, kas nedzīvo savos īpašumos, bet, piemēram, Rīgā.
No 1. jūlija meža īpašniekiem ir iespēja saņemt Valsts meža dienesta pakalpojumus par mežsaimniecības, medību jautājumiem un attiecīgo normatīvo aktu prasībām Rīgā, VMD centrālajā administrācijā 13. janvāra ielā 15.
Turpmāk meža īpašniekiem Rīgā VMD Klientu apkalpošanas daļā ir iespējams saņemt šādus pakalpojumus, neatkarīgi no viņu īpašuma atrašanas vietas Latvijā:

  • Iesniegt iesniegumus (apliecinājumu koku ciršanai, meliorācijas sistēmu būvei vai rekonstrukcijai, uzņēmumu (mežsaimniecību) ceļu būvei, meža zemes transformācijas atļauju saņemšanai, kā arī meža inventarizāciju datu pievienošanai Meža valsts reģistram), sūdzības un priekšlikumus, kā arī saņemt atbildes uz tiem;
  • saņemt informāciju par VMD struktūrvienībām, pakalpojumu veidiem, saņemšanas kārtību un nepieciešamiem dokumentiem;
  • saņemt konsultācijas par jautājumu risināšanas kārtību VMD;
  • saņemt un nodot mednieku sezonas kartes, saņemt mednieku apliecību medību vadītāju apliecību un ārvalstu medīšanas atļauju;
  • saņemt izziņas par meža un meža zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanu.

Tālruņi:
Klientu apkalpošanas daļas vadītāja - Ilze Suntaža 67215203
Vecākā referente - Skaidrīte Līce 67614808