Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Ugunsbīstamība mežos

Ugunsbīstamība mežos

Meža īpašniekiem turpmāk lielāka atbildība par meža ugunsdrošību

Šī gada sākumā pieņemtās izmaiņas normatīvajos aktos paredz meža īpašniekiem lielāku atbildību sava meža īpašuma uzraudzībā meža ugunsgrēka gadījumā.

Meža ugunsgrēku dzēšanu visos mežos Latvijā veic Valsts meža dienests. Šī gada sākumā Saeimā ir pieņemti grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, kas paredz meža īpašniekam pēc valsts iestāžu amatpersonas pieprasījuma veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas. Nepieciešamība pēc šādas prasības tiek pamatota ar faktu, ka bieži vien pēc ugunsgrēka nodzēšanas ugunsgrēka vietā paliek atsevišķas gruzdošas vietas, piemēram, celmi, gruzdoši koki, un pie spēcīgāka vēja meža ugunsgrēks var atjaunoties. Šī norma paredz lielāku atbildību meža īpašniekam, kas saistīta ar cilvēkresursu piesaisti. Šī norma ir praktiski nerealizējama tiem meža īpašniekiem, kas nedzīvo pie sava meža īpašuma un tāpēc noorganizēt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību ir problemātiski.
Meža īpašnieku biedrība aicina meža īpašniekus, kas nedzīvo pie saviem meža īpašumiem, vienoties ar līdzās dzīvojošiem kaimiņiem par sadarbību gadījumos, ja viņu īpašumā izceļas meža ugunsgrēks. Pretējā gadījumā meža ugunsgrēks var iznīcināt mežaudzes, tādējādi radot zaudējumus bojātās koksnes dēļ, gan arī meža atjaunošanas izdevumu veidā. Tāpat ir jāņem vērā, ka no viena meža īpašuma meža ugunsgrēks var izplatīties uz blakus īpašumā esošu mežu.

Vēl Meža īpašnieku biedrība atgādina, ka Valsts meža dienests no 18. aprīļa ir izsludinājis visos Latvijas mežos ugunsbīstamo laikposmu. Ugunsdrošības noteikumi šajā laikposmā paredz šādus aizliegumus:

  • kurināt ugunskurus mežā un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
  • atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
  • nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
  • veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas;
  • medībās un šaušanas nodarbības mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;
  • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai.
Meža īpašnieku biedrība aicina meža īpašniekus parūpēties par sava meža ugunsdrošību, sadarboties ar kaimiņiem meža ugunsgrēku novēršanā, kā arī visu sabiedrību uzmanīgi rīkoties ar uguni mežā, jo katru gadu galvenais iemesls meža ugunsgrēkiem ir tieši cilvēku neuzmanīga rīcība ar uguni.

Paziņojums presei
2008. gada 22.aprīlī


Informāciju sagatavoja Aiga Grasmane
Meža īpašnieku biedrība
67027079, 29421875
www.mezaipasnieki.lv