Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Urālpūces aizsardzība privātajos mežos

Urālpūces aizsardzība privātajos mežos

Latvijas Meža īpašnieku biedrība šogad uzsāks īstenot urālpūces (lat. Strix uralensis) aizsardzības pasākumus privātajos mežos. Projekts Nr. 1-08/38/2021 tiks īstenots ar LVAFA finansējumu 13 343,00 EUR un ar biedrības līdzfinansējumu.

Urālpūces aizsardzības projekts tiks īstenots pusotra gada laikā – 2021. gadā izgatavojot un uzstādot putnubūrus un 2022. gadā tos apsekojot.

Urālpūce ir Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājama putnu suga, kas ligzdo saimnieciskās darbības maz ietekmētos pieaugušos un pāraugušos jauktu koku un skujkoku mežos. Populācijas lielums Latvijā tiek ir starp 1825 un 5381 ligzdojoši pāri. Urālpūce ligzdo liela izmēra dobumos, pusdobumos (stumbeņos) un vecās lielo plēsīgo putnu ligzdās. Projekts tiek īstenots Latvijas Vides aizsardzības fonda izsludinātajā projektu aktivitātē Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana, un projekta gaitā privātos mežos tiks uzstādīti 45 urālpūces putnubūri.

Dalībai projektā pieteicās arī biedrības biedri - gan fiziskas, gan juridiskas personas, atvēlot savus meža īpašumus putnubūru uzstādīšanai. Projekta aptveramā ģeogrāfija ir visai plaša – ir pārstāvēta gandrīz visa Latvija, visplašāk Dienvidlatgale, Vidzeme un Ziemeļkurzeme. Visi objekti atrodas mežaudzēs, kur ūpis potenciāli varētu ligzdot atbilstoši Pūču sugu aizsardzības plānā noteiktajām prioritārajām teritorijām ūpim.

 

Kāds putns ir urālpūce un, kas meža īpašniekiem būtu jāņem vērā meža apsaimniekošanā, lai urālpūce viņu un apkārtējos mežos justos labi, par to šajā materiālā: