Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Uzsāk projekta "Piekrastes mežu apsaimniekošana, pamatojoties uz ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu" īstenošanu

Uzsāk projekta "Piekrastes mežu apsaimniekošana, pamatojoties uz ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu" īstenošanu

Latvijas Meža īpašnieku biedrība laika periodā no 01.01.2024 līdz 31.12.2026 piedalās Interreg Igaunijas-Latvijas programmā ar projektu "Piekrastes mežu apsaimniekošana, pamatojoties uz ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu", EE-LV00001 - RiForMa.

Partneri: 
Projekta vadošais partneris ir Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”.
Projekta partneri ir Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte, AS "Latvijas valsts meži", Latvijas meža īpašnieku biedrība un Igaunijas dabas fonds.

Mērķis:
Projekta mērķis ir atpazīt un novērtēt daudzveidīgos ekosistēmu pakalpojumus piekrastes mežos, neizvirzot prioritāti nevienam no pakalpojumiem. Izvērtējot atsevišķus ekosistēmu pakalpojumus un prognozējot dažādu apsaimniekošanas (tostarp ar apsaimniekošanu nesaistītu) alternatīvu ietekmi uz tiem, var prognozēt kopējo ekosistēmu pakalpojumu vērtību izmaiņas. Īpaši svarīgi būtu arī esošo negatīvo procesu (sedimentācijas, eitrofikācijas, barības vielu noplūdes u.c.) samazināšana.

Galvenais rezultāts ir lēmumu pieņemšanas atbalsta rīka izstrāde, kas ietver ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas modeļus un algoritmus, kas sniegs atbalstu piekrastes zemju īpašniekiem (mežsaimniekiem, lauksaimniekiem, vietējiem iedzīvotājiem). No projekta mērķu īstenošanas ieguvēji būs sabiedrība kopumā. Sadarbojoties Igaunijas un Latvijas mežzinātniekiem, meža īpašniekiem, IT speciālistiem, ar dažādu pieredzi (arī citās nozarēs) un zināšanām (ekosistēmu novērtējums, e-risinājumu ieviešana likumdošanā), varam rast nepieciešamo atbalstu, lai risinātu minētās problēmas.

Projektā izstrādāto ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas rīku plānots integrēt meža apsaimniekošanas platformā LVM GEO - https://www.lvmgeo.lv

Tāpat svarīga ir Dienvidigaunijas un Ziemeļlatvijas reģionu sadarbības stiprināšana un pieredzes apmaiņa.

Vairāk par programmu lasīt šeit: https://estlat.eu/en