Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Vienotas kokmateriālu plūsmas pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā

Vienotas kokmateriālu plūsmas pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā

Projekta mērķis ir izveidot vienotu kokmateriālu plūsmas un pārvaldības atbalsta sistēmu Latvijā, izmantojot inovatīvas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādejādi padarot mežsaimniecību efektīvāku visiem iesaistītajiem tirgus dalībniekiem - kokmateriālu pārdevējiem, pircējiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Projekta īstenošanas laiks - no 2019.gada janvāra līdz 2021.gada decembrim. Kopējais finansējums - 499 640,00 EUR, kopējais maksimālais ES finanšu līdzekļu līdzfinansējums 90%.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Attēls
Projekts