Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

VMD rīkojums Nr.7 - "Par staltbriežu un meža cūku medībām"

VMD rīkojums Nr.7 - "Par staltbriežu un meža cūku medībām"

Ar šo rīkojumu VMD pagarina staltbriežu un meža cūku medību termiņu 2019./2020. gada medību sezonā par divām dienām - līdz 02.02.2020.

Rīkojuma tekts zemāk:

Lai sekmētu staltbriežu noteiktā pieļaujamā nomedīšanas apjoma izpildi, kas nepieciešama postījumu novēršanai, un Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanu meža cūku populācijā, saskaņā ar Medību likuma 6.pantu, Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr. 421 "Medību noteikumi" 3.1.2., 7., 10., 12.1. punktu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17. panta pirmo un trešo daļu:

1. 2019./2020. gada medību sezonā staltbriežu medību termiņu nosaku līdz 02.02.2020.

2. Atļauju meža cūku un staltbriežu medības ar dzinējiem vai traucēšanu līdz 02.02.2020.

3. Uzdodu virsmežziņiem nodrošināt:

3.1. inženieru medību jautājumos, vecāko medību inspektoru, vecāko mežziņu, mežziņu, vecāko referentu, kā arī medību tiesību lietotāju informēšanu par šo rīkojumu;

3.2. rīkojuma izpildes uzraudzību.

4. Rīkojums stājas spēkā ar 01.02.2020.

5. Rīkojuma izpildi kontrolēt Meža resursu pārvaldības departamenta direktoram.

Avots: VMD

Foto avots: Latvijas Mednieku savienības mājaslapa