Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

8. Starptautiskā konference “Izmaiņas un risinājumi vides politikā ilgtspējīgai, klimatneitrālai ekonomikas attīstībai”

8. Starptautiskā konference “Izmaiņas un risinājumi vides politikā ilgtspējīgai, klimatneitrālai ekonomikas attīstībai”

Norises datums
Laiks
-
Lektors
Latvijas Mežu sertifikācijas padome
Tēma
Meža atjaunošana |
Meža kopšana |
Meža aizsardzība |
Meža apsaimniekošana |
Dabas aizsardzība |
Klimata pārmaiņas |
Politika un normatīvais regulējums

1. SESIJA: Klimatneitralitāte un vides aizsardzības politiskie aspekti ekonomisko un zinātnisko jautājumu skatījumā


10.15 – 10.40 Eiropas Zaļā kursa izaicinājumi bioekonomikas nozarēm Latvijā

Dr. oec. Irīna Pilvere, Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes rektore

Dr. oec. Aleksejs Nipers, LBTU vadošais pētnieks

10.40 – 11.05 Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas izaicinājumi

Dr. silv. Dagnis Dubrovskis, LR Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

11.05 – 11.30 Resursu pieejamība un kokrūpniecības sektora izaugsmes iespējas. Faktori, kam ir izšķiroša nozīme

Artūrs Bukonts, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors

11.30 – 11.55 Klimatneitralitātes sasniegšanas ģeoloģiskie problēmjautajumi

Dr. geogr. (PhD Earth Sci) Normunds Stivriņš, LU profesors, Ezeru un purvu izpētes centra valdes loceklis, Latvijas Nacionālās kūdras biedrības valdes priekšsēdētājs

 

2. SESIJA: Baltijas jūras baseina valstu sadarbība klimatneitralitātes un vides prasību aspektā


12.00 – 12.25 Virzība uz klimatneitralitāti. Kūdras nozares izaicinājumi un ilgtspējīgi risinājumi. Pieredze Ziemeļvalstīs un Latvijā

Dr. geol. Ilze Ozola, Ezeru un purvu izpētes centra valdes locekle

12.25 – 12.50 Vai Eiropas Savienības prasības ietekmē mežsaimniecību Polijā?

Prof. Dr. hab. Piotr S. Mederski, Pozņanas Dzīvības zinātņu universitātes (Poznań University of Life Sciences) profesors (Polija)

12.50 – 13.15 Dabiskie traucējumi. Ekoloģiskie procesi kā daudzfunkcionalitātes vadlīnijas

PhD Floortje Vodde, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes (Estonian University of Life Sciences, Tartu) pētniece (Igaunija)

13.15 – 14.00 Pusdienu pārtraukums, kafija

 

3. SESIJA: Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) sektora specifika Eiropas kontekstā – tuvākās nākotnes perspektīvas


14.00 – 14.25 Klimata ziņā viedas mežsaimniecības nozīme

MSc. Ajdin Starcevic, Vāgeningenas Universitātes un Izpētes centra (Wageningen University & Research) Vides pētījumu (Wageningen Environmental Research) jaunākais pētnieks (Nīderlande)

14.25 – 14.50 Meža bioekonomikas uzraudzība

Mg. oec. Vineta Tetere, LBTU ESAF lektore, Vāgeningenas universitātes (Wageningen University & Research) doktorante

14.50 – 15.15 Vecie meži vairāku aspektu skatījumā. Resursu izmantošanas daudzveidība

Dr. silv. Āris Jansons, LVMI Silava vadošais pētnieks

Mg. silv. Daiga Zute, LVMI Silava pētniece, Eiropas klimata pakta vēstniece Latvijā

15.15 – 15.40 Kūdras izmantošanas loma Eiropas Savienības Zaļā kursa mērķu sasniegšanā

Uldis Ameriks, Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents, SIA Laflora valdes priekšsēdētājs

15.40 – 16.00 Kafijas pauze

 

4. SESIJA: Pārdomātas un veiksmīgas dabas aizsardzības pozitīvie piemēri 


16.00 – 16.25 Eiropas taksonomija – instruments ilgtspējīgai un sabalansētai mežsaimniecībai

Dr. biol. Rolands Moisejevs, Daugavpils Universitātes DZTI pētnieks

16.25 – 16.50 Latvijas Finieris: Dabas aizsardzība un mežsaimniecība. Pieredze, pārdomas un izaicinājumi

Agris Meilerts, SIA Latvijas Finieris Mežs valdes prieksšēdētājs

16.50 – 17.15 Parastās egles selekcija klimatgudrās mežsaimniecības ietvarā

Mg. silv. Pauls Zeltiņš, LVMI Silava zinātniskais asistents

17.15 – 17.45 PANEĻDISKUSIJA – Eiropas vides politika, zinātnes un ekonomikas attīstības virzieni, riski un iespējas

“Salus populi – suprema lex (tautas labklājība – galvenais likums)”

Diskusijas vadītājs: Māris Ķirsons, žurnāla “Dienas Bizness” žurnālists

Diskusijas dalībnieki: nozaru un zinātnes pārstāvji

17.45 – 18.00 Konferences noslēgums

 

Vairāk informācija šeit