Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Agnis Šmits - Egļu astoņzobu mizgrauža monitorings un ierobežošana

Agnis Šmits - Egļu astoņzobu mizgrauža monitorings un ierobežošana

Video
Lektors
Agnis Šmits
Tēma
Meža aizsardzība

Latvijas Meža īpašnieku biedrības kopsapulces, kas notika 20.04.2022, BIO4ECO vietējās rīcības grupas ietvaros video ieraksts, kur LVMI "Silava" vadošais pētnieks Dr. Biol. Agnis Šmits biedrības biedrus iepazīstināja ar aktualitātēm saistībā ar meža kaitēkļiem.