Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Andis Lazdiņš - Kā Latvija var sasniegt klimatneitralitātes mērķus zemes izmantošanā un mežsaimniecībā?

Andis Lazdiņš - Kā Latvija var sasniegt klimatneitralitātes mērķus zemes izmantošanā un mežsaimniecībā?

Video
Tēma
Klimata pārmaiņas

Latvijas Meža īpašnieku biedrības kopsapulces, kas notika 20.04.2022, BIO4ECO vietējās rīcības grupas ietvaros video ieraksts, kur LVMI "Silava" vadošais pētnieks Dr. Silv. Andis Lazdinš biedrības biedrus iepazīstināja ar Latvijas iespējām sasniegt klimatneitralitātes mērķus zemes izmantošanas un mežsaimniecības sektorā.