Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Dagnis Dubrovskis: ES Zaļais kurss klimata politikas kontekstā

Dagnis Dubrovskis: ES Zaļais kurss klimata politikas kontekstā

Video
Lektors
Dagnis Dubrovskis
Tēma
Klimata pārmaiņas

Latvijas Meža īpašnieku biedrības kopsapulces, kas notika 20.04.2022, BIO4ECO vietējās rīcības grupas ietvaros video ieraksts, kur VARAM valsts sekretāra vietnieks klimata politikas jautājumos biedrības biedrus iepazīstināja ar Latvijas iespējām sasniegt klimatneitralitātes mērķus zemes izmantošanas un mežsaimniecības sektorā.