Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Ilgtspējība praksē: EUDR un CO2 izmešu pārvaldība

Ilgtspējība praksē: EUDR un CO2 izmešu pārvaldība

Norises datums
Laiks
-
Tēma
Meža apsaimniekošana |
Politika un normatīvais regulējums

Vai jūs nodarbojaties ar kafijas, kakao, liellopu (gaļas un ādas), kokmateriālu, palmu eļļas, dabiskā kaučuka (gumijas izstrādājumu) vai sojas produktu apstrādi, pārstrādi vai tirdzniecību? Ja tā, iespējams, jums būs jāiepazīstas ar ES Atmežošanas regulu 2023/1115 (EUDR). Uzaicinām piedalīties EUDR seminārā Latvijā. Šis pasākums piedāvā unikālu iespēju gūt padziļinātu izpratni par EUDR un vērtīgas atziņas, lai orientētos sarežģītos gadījumos. 

09:00-09:30 Reģistrācija

09:30-09:40 Atklāšana

09:40-12:40

  • Iepazīstināšana ar EUDR: no teorijas uz praksi
  • EUDR no atbildīgo Valsts iestāžu skatupunkta
  • Ar ko nodarbojas Mežu uzraudzības padome (Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM))?
  • Risku mazināšana: vai sertifikācija var palīdzēt?
  • Kas ir Preferred by Nature Sourcing Hub?

12:40-13:00 Jautājumu un atbilžu sesija
13:00-14:00 Pusdienas
14:00-15:40 

  • Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un klimata mērķi oglekļa emisiju samazināšanas kontekstā
  • Pieredzes apmaiņa: AS Eco Baltia, AS Latvijas Finieris 
  • Izaicinājumi, novērtējot CO2 emisijas Eiropas uzņēmumos: vai ir nepieciešama sertifikācija?

15:40-16:00 Jautājumu un atbilžu sesija
16:00-16:10 Noslēgums
16:10-17:00 Tīklošanās

 

Dalība pasākumā par maksu un intereses gadījumā vairāk informācija atrodama šeit