Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Kas meža īpašniekiem jāzina par egļu astoņzobu mizgrauzi

Kas meža īpašniekiem jāzina par egļu astoņzobu mizgrauzi

Norises datums
Laiks
-
Lektors
Dr. biol. A. Šmits, LVMI Silava vadošais pētnieks un O. Zaļkalns, VMD inženieris meža aizsardzības jautājumos
Tēma
Meža aizsardzība

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks Dr. biol. Agnis Šmits video lekcijā iepazīstina ar egļu astoņzobu mizgrauža Ips typographus bioloģiju, tā izplatību, kā arī ar tā izplatību saistītajiem riskiem mežsaimniecībai un nacionālā meža monitoringa meža kaitēkļu un slimību monitoringu un tā rezultātiem. 

Lekcijas otrajā daļā, Valsts meža dienesta inženieris meža aizsardzības jautājumos Oskars Zaļkalns pastāstīja kas meža īpašniekam līdz pavasarim būtu jāizdara, ja savā īpašumā novēro sauskaltušās egles pēc egļu astoņzobu mizgraužu uzbrukuma - par nepieciešamajiem saskaņojumiem darbiem mežā.