Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Mežsaimniecības konference meža īpašniekiem 2023

Mežsaimniecības konference meža īpašniekiem 2023

Norises datums
Laiks
-
Lektors
Zemkopības ministrija, Lauku konsultāciju pakalpojumu centrs
Tēma
Meža atjaunošana |
Meža kopšana |
Meža aizsardzība |
Meža apsaimniekošana |
Dabas aizsardzība

Zemkopības ministrijas Mežsaimniecības konference meža īpašniekiem 2023 norisināsies 22. novembrī. Konferencē aicinām piedalīties meža īpašniekus, apsaimniekotājus, mežsaimniekus, nozares uzņēmējus un nodarbinātos, kā arī citus interesentus.

Konference norisināsies attālinātā formātā. Interesentus aicinām konferencei pieslēgties tiešsaistes formātā www.laukutikls.lv un www.llkc.lv no plkst. 10.00, iepriekš reģistrējoties.

Galvenā tematika konferencē būs par egļu astoņzobu mizgraužu izplatību – kopējo situāciju, šogad ieviestajiem pasākumiem masveida savairošanās ierobežošanai, gan ierobežojot mežsaimniecisko darbību egļu mežaudzēs, gan veicinot svaigi invadēto mežaudžu nociršanu. Speciālisti no Valsts meža dienesta un LVMI “Silava” iepazīstinās gan ar jau pieņemtajiem lēmumiem, to pamatojumu un secinājumiem, gan par sagaidāmo rīcību 2024. gadā.  Par situāciju kaimiņvalstīs egļu astoņzobu mizgraužu izplatībā un tur īstenotajiem pasākumiem izplatības mazināšanai aicināsim stāstīt speciālistus no Lietuvas un Zviedrijas.

Konferencē tiks iekļauti ziņojumi arī par turpmāko ES atbalstu meža īpašniekiem saistībā ar šī gada dažādu cēloņu meža bojājumiem (sausuma, meža kaitēkļu u. c.), koksnes cenu dinamiku un ieteikumiem meža īpašniekiem, veicot augošu koku pārdošanu – pārdošanas veidi un lietas, kas jāņem vērā, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem un darījuma summa būtu atbilstoša cirsmas patiesajai vērtībai. Konferences dalībniekiem būs iespēja uzzināt arī aktualitātes ES likumdošanā, kas var ietekmēt arī privāto meža apsaimniekošanu Latvijā.  Jau ierasti Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Meža un vides zinātņu fakultātes studenti informēs par meža īpašniekiem aktuāla pētījuma rezultātiem.  

Dalībniekiem interesējošos jautājumus būs iespējams uzdot, gan reģistrējoties dalībai konferencei, gan konferences norises laikā.

Konferenci organizē Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Meža konsultāciju pakalpojumu centru.