Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Seminārs - Ceļa servitūts

Seminārs - Ceļa servitūts

Vebinārs
Norises datums
Laiks
-
Lektors
Sniedze Sproģe, LPS
Tēma
Meža apsaimniekošana

Par ceļa servitūtu neskaidrības un jautājumi ir gan meža un citu zemju īpašniekiem, gan parastam iedzīvotājam, kurš ir dzirdējis šo terminu. 

Civillikumā minēts, ka servitūts ir tāda tiesība uz svešu lietu, ar kuru īpašuma tiesība uz to ir lietošanas ziņā aprobežota kādai noteiktai personai vai noteiktam zemes gabalam par labu.

Ceļa servitūts ir apgrūtinājums uzliktam īpašumam, kas kalpo par labu cita īpašumam. Servitūts apgrūtina tikai lietu, ne tās īpašnieku. 

Pieslēdzoties Latvijas Meža īpašnieku biedrības rīkotajam semināram “Ceļa servitūti” uzzināsi:

  • vispārējo informāciju par piekļuves nodrošināšanu katram zemes gabalam;
  • iespēja - servitūts;
  • servitūtu vēsturi;
  • nodibināšanu un nodibināšanas veidiem;
  • kādos gadījumos vari izmantot servitūtus. 

 

Semināru vadīs Latvijas Pašvaldību savienības pārstāve, padomniece lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe. 

Lai seminārs būtu Jums vairāk noderīgs aicinām aizpildīt anketu (ŠEIT), ierakstot sev interesējošu/s un aktuālus jautājumus par ceļa servitūtiem. Semināra vadītājs iespēju robežās tos iekļaus savā stāstījumā un sagatavos atbildes!