Sākums
Latvijas Meža īpašnieku biedrība

Seminārs - Krājas kopšanas cirtes

Seminārs - Krājas kopšanas cirtes

Vebinārs
Norises datums
Laiks
-
Lektors
Dr.silv. Jurģis Jansons, LVMI "Silava"
Tēma
Meža kopšana |
Meža apsaimniekošana

Meža īpašniek!

Meža apsaimniekošana ir cikls, kas iekļauj sevī dažādu saimniecisko pasākumu plānošanu un izpildi sākot ar augsnes sagatavošanu, kopšanu un beidzot ar galveno cirti. Pēc viena cikla beigām sākas nākamais. 

Meža likumā krājas kopšanas cirte ir definēta kā cirtes veids mežaudzes sastāva un paliekošās mežaudzes koku augšanas apstākļu uzlabošanai. Pēc kopšanas, audzi veido mērķa sugas koki, veseli, labas kvalitātes un ar dzīvospējīgu vainagu. Kopšanas cirtēs dominējošais lielums ir minimālais šķērslaukums - audzes šķērslaukuma skaitliskā vērtība, kas nepieciešama, lai notiktu audzes produktīva turpmākā attīstība. 

Semināru vadīs LVMI “Silava” direktors un vadošais pētnieks Jurģis Jansons. 

Pieslēdzoties semināram Tev būs iespēja uzzināt vairāk par krājas kopšanas ciršu teoriju un būtību no mežkopības viedokļa, kā arī uzdot dažādus interesējošus jautājumus.